Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

Setterklubbens Årsmöte med utställning 2010-06-12- -13

 

Mötet, som var ett samarrangemang med NNFK:s klubbdagar, avhölls i Ramundberget. Som vanligt var dagarna i övrigt fyllda med olika aktiviteter som bidrog till hög stämning vilket behövdes då utomhustemeraturen inte bidrog till växthuseffektens utbredning direkt.

 SSK-veteraner

 

Det hela inleddes med en tipspromenad. Frågorna behandlade varierande ämnesområden (skitsvåra) vilket tydligen passade klubbens sekreterare, Michael Löf, som stoltserade med flest rätt.

 

Skytteinslaget bestod inte som vanligt av lerduveskytte detta år utan i enlighet med den höga status länet har som Sveriges skidskyttecentrum avhölls skyttetävlingen med skidskyttegevär (kal. 22) och skidskyttemål. Fem liggande och fem stående. Bästa resultatet för SSK-medlemmar hade nya medlemmen Evelina Säppenmaa.

 Staketexperternas position under apportkonkurrensen med ordföranden i spetsen

Därefter genomfördes apportkonkurrensen. Man kunde snabbt konstatera att de flesta (självutnämnda) “experterna” fanns på åskådarplats eller i tävlingsledningen. Anledningen till denna reflektion var mängden kommentarer, råd och råa skratt som oavbrutet avlöste varandra under hela tävlingen. Trots pressen från publik och tävlingsledning stod en engelsk setter som slutsegrare (givet eftersom finalen gick mellan två ES). Det var Ohlsmyrens Tummelisa äg. Anna Björk (se Annas berättelse under meddelanden).

 Apportmästare 2010 Ohlsmyrens Tummelisa  äg. Anna Björk

Årsmötet var nästa begivenhet. Ett tjugotal medlemmar infann sig och dagordningen betades av på ett förtjänstfullt sätt av mötesordföranden Bengt Pettersson. Enligt hans egen utsago, med ett antal mötesordförandeuppdrag för klubben i bagaget, avhölls detta möte på rekordtid (se vidare årsmötetsprotokollet). Därefter följde två mycket intressanta genomgångar som engagerade deltagarna i så hög grad att, trots den sena middagstidpunkten, blev tidsramen väldigt “tight” för att hinna innan förrätten serverades. Ämnena som engagerade var RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) och ev. förändringar i framtida jpr-regelverk.

 

Föredragande för RAS var avelsrådets Karin Tholin som gjorde en mycket uppskattad genomgång. Många av de ämnen som togs upp väckte diskussioner. Ett av dom var krav på känd CL-status för minst ett av föräldradjuren när man annonserar på SSK:s valplista. Där känns det som att uppfattningen i medlemsleden är antingen att “Ta steget fullt ut och kräv känd CL-status på båda föräldradjuren” medan den andra uppfattningen är “Slopa kravet på känd CL-status över huvud taget”. Någon nivå mellan dessa uppfattningar verkar inte finnas och man kan inte heller se någon tendens att “vissa kategorier” av medlemmar är för eller mot utan det är i högsta grad blandat. AR:s beslut om att ligga någonstans mellan uppfattningarna är då kanske ganska logisk.

 

Föredragande för Jpr-regelverk var Stellan Johansson, SSK:s representant i FA-DU (Domareutbildningskommittén) och FA-RK (Regelkommittén).  (Han hedrades för övrigt med SSK:s förtjänstmedalj i silver. Detta främst för det stora arbete han utfört i dessa kommittéer men även för allt annat framåtsyftande arbete han deltagit i och bidragit till.) Han redovisade en del av de förslag som kommit in inför den kommande regelrevideringen. Det var onekligen många spännande förslag som redovisades. För min egen del drar jag slutsatsen att intentionerna i arbetet är att regelverkets utformning i högre grad ska styra mot ett synsätt och förutsättningar för bedömning av de jaktliga kvaliteterna och mindre fokus på de tävlingstekniska detaljerna. Mycket positivt enligt min mening.

 

Därefter bråttom, bråttom till middagen där maten än en gång sponsrades av en okänd finansiär. Det är bara buga och tacka för denna storstilade gest. I sedvanlig ordning mycket god mat, väldigt, väldigt trevlig stämning och naturligtvis prisutdelning av dagens pristagare i olika grenar och lotteri. Prisbordet för denna begivenhet har under snart ett tiotal år hållit enormt hög klass, både i mängd och kvalitet. Jag hörde själv från nya medlemmar att dom hade svårt att riktigt tro att de vunnit fria weekendaktiviteter med olika inriktning. Med andra ord ett storstilat prisbord. (En annan femma är att personligen har jag sponsrat med enormt stora lottinköp varje år och vad jag kan minnas har jag endast vunnit en förpackning med bajspåsar. Lotteriinspektionen nästa!)

 

För merparten av de fyrtiotalet middagsdeltagarna var sängen nästa station. Några tappra (företrädesvis de äldsta) höll dock ut fram mot soluppgången.

 

Söndagens begivenhet var utställningen. Klubbens nya medlem Hasse Andersson dömde de ca. fyrtio hundarna (med representation från alla fem raserna) på ett trevligt och instruktivt sätt. Största rasen var ES och det blev också en ESH som erövrade titeln BIS: Högfjällshundens Hugo  äg. Eva Brüdigam  En mycket snygg hanhund som är en prydnad för rasen.

 BIS utställning 2010 Högfjällshundens Hugo  äg. Eva Brydigam

Som avslutning måste också nämnas att det ställdes många frågor i stilen ”Vem är den där utställningskillen?” (smiley).  Man syftade då på ägaren av Åshamras Diva som erövrade SUCH under utställningsdagen. Den man pekade på var vår käre ordförande Richard Brännström.

 BIM SUCH Åshamras Diva  äg. Richard Brännström

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack från alla (det är jag säker på) deltagare till ”plutonen” som styrde hela mötet i hamn d.v.s. Bitte Nilsson, Eva Adolfsson, Laila Orgla Jansson, Gun-Britt Bent, Anna Wagén, Anja.Fjellgren och förmodligen någon eller några som inte jag nämnt men som ändå bidragit på samma sätt som de tidigare nämnda samt Ramundbergets Fjällgård (en av Sveriges allra bästa anläggningar för mat och logi för fågelhundsfolk).

 

Tack alla!

 

 

Leif Berglund

(Språkrör för deltagarna)


2019-10-22
J Lady Mary

2019-10-22
Danguns Blade

2019-10-22
Svitjods Tor

2019-10-22
Hagalidens Pinus

2019-10-22
World Point Alba

2019-10-22
SEUCH Myrhedens P-Fille

2019-10-17
Valplistan uppdaterad

2019-10-15
Framgångar på högstatusproven

2019-10-15
SEUCH Falcsagans Odin

2019-09-24
Ny jaktchampion!

2019-09-24
Skedoms Polarvide

2019-09-24
Bra dag för ES i Pirttivuopio!

2019-09-24
Giddes L Pricken

2019-09-24
SetterWalls Geira

2019-09-23
Ny svensk dubbelschampion!

2019-09-05
Unghund till salu

2019-09-05
MDs S R Mick Doohan

2019-09-05
Herrskapets Our Bandit

2019-08-08
Årsmötesprotokoll

2019-08-08
Ny SSK Avelshane

2019-08-08
Ny SSK Avelstik

2019-06-25
Ny Svensk Utställningschampion

2019-06-07
Ny styrelse efter årsmötet

2019-06-07
Nya protokoll upplagda

2019-05-09
Årsmöteshandlingar

2019-05-06
Midashällans Joker

2019-05-01
Hon gör det igen! Ripvittrans Lykka

2019-04-30
PM SSK Utställning

2019-04-29
Halvartun´s Enzo

2019-04-24
Förlängd anmälan till Utställningen

2019-04-21
Ripvittrans NS Lykka

2019-04-15
MDs S R Mick Doohan

2019-04-11
SSKs fjällträning i Ritsem

2019-04-11
Falcsagans Kjapp

2019-04-09
Engelsk Setter tog hem Fjällpokalen

2019-04-08
Danguns Blade

2019-04-07
Dislsetters Froste

2019-04-07
SetterWalls Glada

2019-04-07
Skedoms Nitro

2019-03-28
SSK Utställning Östersund

2019-03-14
Material till Årsboken

2019-03-13
Kallelse Årsmöteshelgen

2019-03-04
SSK HUVUDPROV: PM och startlistor

2019-03-04
Ny SSK Avelstik

2019-02-21
PM Fjällträningskurs

2019-02-07
Nya styrelseprotokoll

2019-01-24
Missa inte chansen-några platser kvar!

2018-12-12
Åshamras Helga

2018-12-11
Webbshopen är uppdaterad

2018-12-01
Fjällträning

2018-11-26
Dags att skicka in för årets hundar

2018-11-25
Nya styrelseprotokoll

2018-11-24
Mössor finns att beställa

2018-11-14
FA säger upp avtal med SKK avseende redovisning

2018-10-21
Giddes N Gangster gör det igen!

2018-10-20
Herrskapets Our Bandit

2018-10-08
Froste

2018-10-08
Rind

2018-10-07
Haraldstorpets Vittra

2018-10-06
Fjälldemonens ME Tank Girl

2018-10-03
Webshopen

2018-10-02
Högfjällshundens Qorven

2018-10-02
Jaktstormens Birk

2018-09-30
Högfjällshundens Qurre

2018-09-29
Åshamras Helga

2018-09-29
Högfjällshundens Enjoy to work

2018-09-28
Sverige är vinnare i Nordisk Match!

2018-09-25
BIR och BIM Ammarnäs

2018-09-25
Startlista huvudprovet

2018-09-22
Förlängd anmälan till Huvudprovet

2018-09-17
Giddes N Gangster

2018-09-17
Skedoms Polarvide

2018-09-16
Skedoms Nitro

2018-09-11
Giddes N Gangster

2018-09-11
Björnåns Monster

2018-07-30
Inbjudan till Nordisk Match

2018-07-30
Ny presentation i avelsrådet

2018-07-16
Nya årsrapporter, Avelsrådet

2018-07-15
Annons för SSKs huvudprov

2018-06-20
FA årsmöteshelg

2018-06-17
Nya styrelseprotokoll

2018-05-03
PM till utställningen ligger nu under aktiviteter!

2018-04-25
Förlängd anmälningstid utställning!

2018-04-19
Ny SSK Avelshane!

2018-04-18
2017 Års Brittiska Stående Fågelhund går till...

2018-04-10
SSKs Årsmöte 12 -13 maj!! Motioner

2018-03-24
Styrelserepresentanter till SSKs styrelse

2018-02-26
Dansk Engelsk Setter Klubs 100års Jubileums prov.

2018-02-26
Svenska laget till Nordisk Match i Danmark

2018-02-16
Rasdata om Engelsk Setter uppdaterad tom 2017 !

2018-02-11
Ansvarig till webshopen sökes!

2018-02-01
SSKs Årsmöte 2018

2018-01-18
Annons SSK Utställning

2018-01-01
ÅRETS HUNDAR 2017

2017-11-06
Nordisk Matsch 2018 i Danmark

2017-11-01
Preliminära kritiker från SSKs huvudprov

2017-08-19
PM och startlista SSKs huvudprov

2017-08-14
PM - FJÄLLTRÄNING

2017-07-17
Nordisk Match 2017 i Lapua Finland S

2017-07-04
Ny utställningschampion!

2017-06-18
Haraldtorpets Vittra

2017-06-08
Ny SSK avelshane

2017-05-31
BIR & BIM SSK utställning i Sundsvall 2017

2017-05-29
Ny medlem i AR

2017-05-28
Resultat SSK utställning i Sundsvall 28/ 5 2017

2017-05-23
PM - UTSTÄLLNING 28/5 2017

2017-05-11
SSK CACIT Huvudprov Bruksvallarna 2017

2017-05-08
Fjällträning i Bruksvallarna 18-20 augusti

2017-05-02
Boende i samband med Årsmöteshelgen

2017-04-25
SISTA DATUM 30 APRIL

2017-04-09
Mahjorts B Missy

2017-04-08
Ödebygdens Pumla

2017-04-08
SE JCH SE UCH Myrhedens M-Macho

2017-04-08
J Jaktstormens A Innis

2017-04-08
Giddes K Ferry

2017-04-04
Giddes L Pricken

2017-04-04
Välkomna - Officiell utställning

2017-04-03
Landborgens Milda Makter

2017-04-02
Fasanjägarens Amazing Chantell

2017-04-02
Högfjällshundens Aija

2017-04-02
Gaustatoppens Gro

2017-04-02
Jaktstormens A Innis

2017-04-02
Falcsagans Kjapp

2017-04-02
Jaktstormens Allan

2017-04-01
MD's Wera Wang

2017-04-01
Ohlsmyrens Black Bird

2017-04-01
Danguns Plexus

2017-04-01
Herrskapets Our Red Rose

2017-04-01
Falcsagans Rocky

2017-04-01
Ohlsmyrens Emmy Lou

2017-04-01
Vargofjällets Athena

2017-03-31
Landborgens Miss Money Penny

2017-03-30
Ny SSK Avelshane!

2017-03-30
Danguns Blade

2017-03-27
MDs SR Mick Doohan

2017-03-24
Danguns Ice

2017-03-19
Björnåns H Carenata

2017-03-19
Upperwood Peggy Sue

2017-03-19
Landborgens Miss Marple

2017-03-18
Cha-Cha

2017-03-18
Danguns Perdix

2017-03-18
Vallarfjället's A-Ricco

2017-03-18
Skedoms Mackmyra

2017-03-17
Danguns Picca

2017-03-17
Mac Perssons Ally

2017-03-16
Danguns Blade

2017-03-16
Myrhedens N-Scott

2017-03-12
Ohlsmyrens Black Bird

2017-03-11
Mahjorts B Missy

2017-03-11
Mahjorts B Missy

2017-03-11
Herrskapets My Famous Rose

2017-03-11
Finnlidens E-Pirak

2017-03-11
Giddes L Pricken

2017-03-04
Falcsagans Nova

2017-02-13
SSK Utställning 2017

2017-02-13
Kallelse årsmöte 2017

2017-02-13
Årsmöteshelg

2017-02-13
SSK Huvudprov 2017

2017-01-24
Årets hundar 2016

2017-01-24
Årets Engelska setter 2016

2017-01-11
Lystra Du Milobrede

2017-01-09
Examination domare

2016-11-30
Anna Linder - Avelsrådet

2016-11-17
Årets hundar SSK vandringspriser

2016-11-11
SettterWalls Lykka

2016-11-07
Meddelande från SKK

2016-11-06
Danguns Furia

2016-11-06
Danguns Picca

2016-11-06
Falcsagans Lotus

2016-11-05
Vallarfjällets A-Nasti

2016-11-05
Högfjällshundens Qurre

2016-11-04
Falcsagans Krutov

2016-11-04
Fasanjägarens Famous Saga

2016-11-04
Falcsagans Lotus

2016-10-21
World Championship

2016-10-13
Danguns Ice

2016-10-11
Svenska Mästerskapen Fält 2016

2016-10-11
Resultat från Jaktprovsveckan

2016-10-08
Finnlidens E-Pirak

2016-10-04
Giddes K Ferry & Giddes H Kalla

2016-10-04
Sveaborgs Caesar

2016-10-04
Danguns Ice

2016-10-03
PM ! SM & Derby, SSK & VFK Huvudprov

2016-10-02
MD:s SR Wera Wang

2016-09-30
Skåne Södra fågelhundsklubben Resultat

2016-09-29
J Faulfossens RS Basse

2016-09-29
J Faulfossens RS Lucky Winner

2016-09-20
J Danguns Ice

2016-09-20
J Danguns Furia

2016-09-20
Boende, middagar osv i samband med huvudproven

2016-09-14
OBS!!! SM & DERBY MED SSK & VFK HUVUDPROV

2016-09-12
Herrskapets Million Dollar Rose

2016-09-12
Heegårds Engo

2016-09-12
Kanonhelg för unghundar

2016-09-11
Myrhedens O-Nobel

2016-09-11
Danguns Blade

2016-09-03
J Faulfossens R S Vilma

2016-08-16
Minnesord Nils W Nilsson

2016-08-08
Midfyns Themis Cert

2016-08-07
Ny SEUCH och SSK Avelstik!

2016-07-06
SM & DERBY MED SSK & VFK HUVUDPROV

2016-07-04
Svensk Utställningschampion!

2016-07-02
Svensk Jaktchampion!

2016-06-20
Svensk utställningchampion!

2016-06-19
Utställning NNFK Uppfödarklass

2016-06-19
BIR & BIS NNFK Getåsen 19/6 -2016

2016-06-19
BIS Veteran NNFK Utställning

2016-06-14
Rasdata för Engelsk Setter

2016-06-12
Utställningsresultat MFK 12/6 -16

2016-06-05
Gloria o Nikki på utst i Orsa 2016-06-05

2016-06-05
Fasanjägarens Famous Flash Norge

2016-06-04
Falcsagans kennel på utst 4/6 SISK

2016-06-01
Mac Persson's Alwin

2016-05-29
J Finnlidens Coco Chanel

2016-05-29
Myrhedens kennel

2016-05-29
BIR & BIM SNFK's utst Öjebyn

2016-05-29
Finnlidens E-Pirak

2016-05-28
Vallarfjället's B-Vinter

2016-05-28
J Vadholmens Fixa

2016-05-28
Vallarfjället's B-Atiz

2016-05-28
J Vadholmens Ferry

2016-05-28
Lystra Du Milobre De Bouisse

2016-05-27
SE JCH SE UCH Myrhedens M-Macho

2016-05-27
SE UCH Falcsagans Kinto

2016-05-23
SE Uch Ohlsmyrens Rospiga

2016-05-22
Ny SSK Avelshane

2016-05-21
Utställningsresultat ÖSFK 21/5 -16

2016-05-21
Falcsagans Kilroy, ÖSFK utst 21/5

2016-05-21
Falcsagan Avelsgrupp, ÖSFK utst 21/5

2016-05-21
Falcsagans Pingla ÖSFK utst 21/5

2016-05-13
Bästa valp kläppen

2016-05-13
Resultat Specialutställningen i Kläppen

2016-05-13
Gruppfinal Kläppen 8 maj 2016

2016-05-13
BIR & BIM Kläppen

2016-05-12
Fjällträning på Ramundberget

2016-05-10
Summering från FA-årsmöteshelg 2016

2016-05-05
Orrlidens F-Chanel

2016-05-03
Myrhedens O-Nobel / Lasse Tano

2016-05-03
Myrhedens O-Nobel / Erika Tano

2016-05-03
Klubbartiklar

2016-05-03
Giddes K Ferry

2016-05-03
MD's SR Mick Doohan

2016-05-02
MD's SR Wera Wang

2016-04-26
Myrhedens M-Macho

2016-04-26
Björkvattnets Alice

2016-04-26
Skedoms N-Tass

2016-04-26
Skedoms N'Ardbeg

2016-04-26
Gaustatoppens Gro

2016-04-26
Högfjällshundens Tingla

2016-04-18
Ny SSK Avelstik

2016-04-14
J Gaustatoppens Gro

2016-04-14
Landsborgens Morris

2016-04-14
Midfyns Eros

2016-04-13
Heegårds Cato

2016-04-13
J Qula alias Qrut

2016-04-13
J Falcsagans Kinto

2016-04-13
Årsmöteshelg i Sälen

2016-04-12
J Falcsagans Lotus

2016-04-12
VÄLKOMNA PÅ UTSTÄLLNING 8 MAJ 2016

2016-04-06
MDs SR Wera Wang & MDs SR Doohan

2016-04-06
J MDs SR Mick Doohan

2016-04-05
SE UCH Myrhedens N-Scott

2016-04-05
Giddes J Ripas

2016-04-05
J Danguns Ice

2016-04-05
J Fasanjägarens Famous Flash

2016-04-04
J Ailigaslammen Baja'n

2016-04-04
J Herrskapets My Famous Rose

2016-03-30
J Faulfossens R S Basse

2016-03-30
J Faulfossens R S Vilma

2016-03-30
J Faulfossens R S Lucky Winner

2016-03-30
J Faulfossens R S Pippi

2016-03-23
MDs SR Wera Wang

2016-03-22
Kenzo

2016-03-22
Kenzo & Högfjällshundens Qurre

2016-03-21
Giddes J Ripas

2016-03-18
Svensk pristagare Segrarklass i Danmark

2016-03-15
Protokoll 2015

2016-03-14
Svenska pristagare i Danmark

2016-02-29
Skedoms Nitro 1 Ukl Hp

2016-02-29
Rättelse, "Årets Hundar"

2016-02-05
Årets avelshund 2015

2016-02-02
Korrigering av "Årets hundar"

2016-01-28
Årets Engelska setter 2015

2016-01-28
Årets hundar 2015

2016-01-28
Dubbelchampion Rico

2016-01-14
MedlemsNytt !!

2015-12-22
Dags att redovisa meriter för vandringspriser

2015-12-17
Förändring fr o m 2016

2015-11-23
Östraby's Grace 2015

2015-11-18
Björnåns H Panigale 2015

2015-11-06
Giddes J Ripas 2015

2015-11-06
Gaustatoppens Gro 2015

2015-11-04
Högfjällshundens Igor, 2015

2015-11-04
Kenzo, 2015

2015-11-04
Högfjällshundens Qurre hösten 2015

2015-11-03
Björnåns H Monster, Hösten 2015

2015-11-03
Ryghåsens Ronja 2015

2015-11-03
Furukollen's Figo Hösten 2015

2015-11-03
Ailigaslammen Baja'n 2015

2015-10-21
Svenskt Derby 2015

2015-10-21
Dundret 2015-10-17 & 18 Ukl

2015-10-14
INFO OM RESULTAT TILL HEMSIDAN

2015-10-12
Östfold fuglehundklubb 2015-10-10

2015-10-08
VBFK's sena höstprov 2015

2015-10-07
NNFK's Skl Ramundberget 2015-10-03

2015-10-02
Ny Jaktchampion !

2015-10-02
SNFK Fjällprov 2015-09-24 Ukl

2015-09-28
Skl Arjeplog 2015-09-27

2015-09-28
SM - VINNARE!

2015-09-25
ÖNFK:s Pirttuvuopio prov 2015-09-19

2015-09-24
AR protokoll 150708

2015-09-17
Avtal mellan Sverige - Norge

2015-09-16
Pristagare NNFK 2015-09-13

2015-09-16
NNFK:s Huvudprov i Bruksvallarna 1 Ökl Hp

2015-09-15
Arvidsjaur, Engelsk Setter vinnare av Skogs SM 201

2015-09-15
NNFK:s Huvudprov i Bruksvallarna

2015-09-15
FJD Proven Hagested Gisline, Sjelland Danmark

2015-09-08
Nya premier för Björnåns H Monster

2015-09-05
Ny utställningschampion

2015-08-25
Ramundberget Fjällprov 23 augusti

2015-08-24
Mush Open Fjällprov 23 augusti SKL, Parti 2.

2015-08-24
Skogsprov Arvidsjaur 22 augusti UKL

2015-08-24
Gordon Castle Trysil 23 augusti

2015-08-24
Skogsprov Arvidsjaur 22 augusti SKL

2015-08-24
Mush Open Fjällprov 23 augusti SKL, Parti 1.

2015-07-23
Ny SSK avelshane

2015-07-22
Fjäll-SM & Fjällpokal 2015

2015-07-08
Ny Jaktchampion!

2015-07-02
SSK's ansökan hos SKK ang HD

2015-06-17
Ny Champion !

2015-06-15
ÖNFK Utställning BIR & BIS

2015-06-10
NU FINNS VI PÅ FACEBOOK !

2015-06-09
Svensk på Norsk specialutställning

2015-06-09
Bilder-SSK Utställning i Östersund

2015-06-09
Resultatlistan-SSK utst i Östersund

2015-06-08
SSK Utställning Östersund Bis Veteran

2015-05-27
Systrarna Skedoms på Brunflo utst.

2015-05-27
PM - SSK's utställning Frösön

2015-05-25
Premieringar för Ödebygdens kennel

2015-05-21
NYTT PÅ HEMSIDAN !

2015-05-20
Ny SSK Avelshane 2015-05-20

2015-05-20
3 Ökl Kungs-Husby 2015-03-29

2015-05-19
10 sommarfaror för din hund

2015-05-18
Nya styrelsen

2015-05-12
OBS! SISTA ANMÄLAN 15 MAJ

2015-05-01
1 SKL Cert Lofsdalen

2015-05-01
1 Ökl med HP Rundhögen

2015-04-27
1 Ukl i Arjeplog

2015-04-23
Årsmöte i Sundsvall

2015-04-21
Falcsagans Jacksson Skl Abisko

2015-04-21
Falcsagans Fia 3AK Lifjell, Norge

2015-04-21
1 Ukl Hp och 3:a Lappland Cup

2015-04-16
Ny SSK Avelstik 2015-04-15

2015-04-16
AR-protokoll 150415

2015-04-15
Ny Champion - 1 Ökl Hp Abisko

2015-04-15
2 Ukl Lappland Cup 2015

2015-04-14
Abisko

2015-04-14
Vinnare Lappland Cup 2015

2015-04-13
Pristagare i Segrarklass Södra fågelhundsklubben

2015-04-09
Avtalsförslag Sverige - Norge !!

2015-04-09
11 starter gav 11 premier

2015-04-07
2:a Ukl, FA-prov Skåne

2015-04-02
1:a Ökl Hp, Rörvattnet

2015-04-01
J Falcsagans Nova

2015-04-01
1 Ökl Hp MacPerssons Alwin, Arjeplog NYTT FOTO!

2015-03-30
2 x 1:a Ukl, Ritsem

2015-03-27
3:a Skl, Arjeplog

2015-03-27
1 Ökl HP, Arjeplog

2015-03-23
FA Final

2015-03-23
Framgångar i Skåne

2015-03-23
2 Ukl & 1 HP Ukl Arjeplog

2015-03-16
1:a Skl, Sälen

2015-03-16
1:a Ukl Hp, Danmark

2015-03-15
AR HÄLSA är uppdaterad

2015-03-09
AR protokoll 150301

2015-03-03
Uppdateringar

2015-02-17
Ny SSK Avelshane 2015-02-17

2015-02-15
Årsböcker

2015-02-02
NESK:s Vandringspris till bästa avelshund

2015-02-02
Årets Engelska setter Skog

2015-01-26
Titlar / årets hundar vandringspris

2015-01-24
Ny SSK Avelshund 2015-01-24

2015-01-22
Nya titelinnehavare 2014

2015-01-20
En spännande kvartett

2015-01-20
WEBBSHOP

2015-01-04
AR-protokoll 141228

2014-12-31
Ny kennel

2014-12-22
Ny SSK Avelshane 2014-12-22

2014-12-17
Falcsagans Moniques meriter under hösten 2014

2014-12-04
Ny SSK Avelstik och SSK Avelshane 2014-12-04

2014-12-02
J Falcsagans Kinto

2014-11-20
Ny uppfödare

2014-11-20
Från Kjell

2014-11-20
Tack för den här tiden.

2014-11-20
Nisse Nilsson

2014-11-17
2x1 Ökl

2014-11-10
Ar protokoll 141109

2014-11-03
Än så kan jag...

2014-10-21
Ny SSK Avelstik 2014-10-21 och AR protokoll

2014-10-19
Resultat huvudprovet mm

2014-10-13
Ny SSK Avelstik 2014-10-13

2014-10-13
Startlistor huvudprovet

2014-10-10
SM Vinnare

2014-10-03
SEUCH

2014-10-01
1 Skl

2014-09-30
2x1 Ukl

2014-09-29
Skogsprovet Arvidsjaur

2014-09-21
Välkommen till huvudprovet

2014-07-24
AR informerar

2014-07-02
Rättelse från AR

2014-06-24
Styrelseprotokoll

2014-06-23
AR informerar

2014-06-17
Bilder från årsmöte och avelskonferansen

2014-06-16
Uppfödarenkät 2014 - AR sammanställning

2014-06-16
Ny SSK Avelstik och SUCH

2014-06-12
Hundarkivet!

2014-06-12
AR-protokoll 140608 och ny avelstik

2014-06-09
Glada tjejer på Årsmötet

2014-06-09
Ny SSK Avelstik

2014-06-06
Nya styrelsen

2014-06-05
Ny SSK Avelstik

2014-05-20
Årets hundar & uppföd. Prisutdelning vid årsmötet.

2014-05-19
Ny avelshund

2014-05-12
Utställning i Luleå,Nordkalotten

2014-05-12
Årsmöte 2014

2014-05-07
AR protokoll 140505

2014-05-02
Starka resultat

2014-05-01
2 x 1 Ukl HP

2014-04-30
Vinter-SM

2014-04-29
1 Ökl

2014-04-29
Ny avelshund

2014-04-22
1 Ökl

2014-04-21
Alla uppfödare

2014-04-05
DESK Huvudprov

2014-04-04
Ny PRA lista

2014-03-31
Ar protokoll 140327 och årsrapport 2013

2014-03-20
Ny uppfödare

2014-03-11
Ar protokoll 140305

2014-02-04
Ny Avelshund

2014-02-04
Protokoll Ar 140203

2014-01-30
Ny RAS - Rasstrategi

2014-01-29
Bilder till årsboken

2014-01-19
Engelsk Settertik (valp) köpes

2014-01-07
Stipendium för jaktprovsfunktionärer

2013-12-30
Ny avelstik

2013-12-23
AR-protokoll 131216

2013-12-20
Medlemsbild

2013-12-20
PRA Lista

2013-12-12
Jaktprovskritik från Jättendal

2013-12-12
Jaktprovskritik från Boxholm

2013-12-12
Jaktprovskritik från Skogs SM

2013-12-12
jaktprovskritik från skogspokalen

2013-12-09
Jaktprovskritik från Öland

2013-11-27
Ny Dubbelchampion

2013-11-25
Jaktprovskritik från fält SM

2013-11-25
Jaktprovskritik från Matfors

2013-11-20
AR-protokoll 131017 bilder på nya avelstikar

2013-11-20
Hund till salu

2013-11-19
Jaktprovskritik från Älvdalen

2013-11-18
Jaktprovskritik från Ramundberget

2013-11-14
Jaktprovskritik från Skåne

2013-11-12
Jaktprovskritik från Alunda Tuna

2013-11-12
Jaktprovskritik från Långtora

2013-11-12
jaktprovskritik från Skåne

2013-11-11
Ny uppfödare

2013-11-09
Nordisk match

2013-11-07
NUCH

2013-10-31
Jaktprovskritik från Bruksvallarna

2013-10-31
Jaktprovskritik från Dundret

2013-10-26
Jaktprovskritik från Derbyt

2013-10-26
Jaktprovskritik från Vindelfjällen

2013-10-25
1 VK m CK

2013-10-23
Derby & SM

2013-10-22
Jaktprovskritik från Fjällpokalen

2013-10-22
Jaktprovskritik från Sälen

2013-10-22
Jaktprovskritik frpn Fjäll SM

2013-10-22
Jaktprovskritik från Dundret

2013-10-20
Nya avelshundar

2013-10-19
Jaktprovskritik från Mammerdalen

2013-10-19
Jaktprovskritik från Edevik

2013-10-19
Internationell Jaktchampion

2013-10-17
Jaktprovskritik från Arvidsjaur

2013-10-17
1 AK

2013-10-17
Jaktprovskritik från huvudprovet i Falköping

2013-10-15
Jaktprovskritik från Bolunda

2013-10-15
Jaktprovskritik från Bruksvallarna

2013-10-15
Jaktprovskritik från Vindelfjällen

2013-10-10
Unhund Grand Prix

2013-10-09
1 SKL

2013-10-08
Rapport om ES från fälten

2013-10-07
SKL Huvudprovet

2013-10-04
1 UKL

2013-10-03
1 SKL CERT HP

2013-10-01
Hemavan

2013-09-30
Nordisk match -Resultat

2013-09-26
Deltagarlistor

2013-09-26
Huvudprov med jubileumsfirande

2013-09-23
Derbyvinnare Finland

2013-09-13
PRA 2013-09-10

2013-09-12
1 ÖKL HP

2013-09-11
Ny SKL hund

2013-09-10
PRA 2013-09-07

2013-09-09
Pristagare Arvidsjaur

2013-09-02
Ny avelstik och Ar protokoll 130828

2013-08-21
Ny kontaktperson MFK

2013-08-12
Laguttagningen

2013-08-02
Ny avelstik

2013-08-01
Nordisk match 2013

2013-07-30
Engelska Settertikar köpes

2013-07-29
PRA-status hos svenskregistrerade hundar

2013-07-28
Jaktprovskritik från Ritsem

2013-07-28
Jaktprovskritik från Abisko

2013-07-03
Vargen

2013-06-16
Jaktprovskritik från Storlien

2013-06-16
Jaktprovskritik från Rörvattnet

2013-06-11
Årsboken 2012

2013-06-10
Ohlsmyrens HJ Good Stuff

2013-06-09
Nordisk Match 2013

2013-05-24
Jaktprovskritik från Arjeplogsfjällen

2013-05-24
Jaktprovskritik från Lofsdalen

2013-05-22
Jaktprovskritik från Vinterfjällpokalen

2013-05-22
Jaktprovskritik från Arjeplogsfjällen

2013-05-22
Jaktprovskritik från vinter Fjäll-SM

2013-05-21
BIS 2a

2013-05-07
Jaktprovskritik från Gotland

2013-05-07
Jaktprovskritik från Vindelfjällen

2013-05-07
Chanel

2013-05-04
Setterhane säljes

2013-04-30
Jaktprovskritik från Skåne

2013-04-30
SKL Vinst

2013-04-30
Nya SKL hundar

2013-04-25
Jaktprovskritik från Storlien

2013-04-25
Jaktprovskritik från Arjeplogsfjällen

2013-04-25
SKL Vinst

2013-04-24
AR-protokoll 130421

2013-04-24
Ny SKL hund

2013-04-23
Nya avelshundar

2013-04-23
Kommisariehandledning 2013

2013-04-22
Jaktprovskritik från Sälen

2013-04-20
Ny SEUCH & SKL hund

2013-04-19
Engelsk setter vinner Vinterfjällpokalen

2013-04-18
AR-protokoll 130415

2013-04-18
Duktig unghund

2013-04-17
Ny SKL hund

2013-04-16
Ny SKL hund

2013-04-13
Ny jaktchampion

2013-04-12
Jaktprovskritik från Bruksvallarna

2013-04-08
Setterhane omplaceras

2013-04-07
Webbshopen stängd

2013-04-03
Framgång i Finland

2013-03-19
Ny uppfödare & länk

2013-03-09
Mahjorts Tira

2013-03-06
Samarbetsavtal och Skadestatistik

2013-02-28
UPPFÖDARE SE HÄR

2013-02-19
Årets hundar & uppfödare utsedda

2013-02-17
Ny webbmaster

2013-02-17
Engelsk setter årets brittiska fågelhund 2012

2013-02-10
Utställning årsmöteshelgen

2013-02-10
Årsmöteshelg 2013 med program

2013-01-30
Klubben behöver förstärkning

2013-01-27
Jaktprovskritik från Matfors

2013-01-18
Jaktprovskritik från Bolunda

2013-01-17
Utländska premier till årsboken

2013-01-15
Framgångsrik engelsk import unghund

2013-01-15
Ny Dubbelchampion Zimba

2013-01-02
Årsrapporter 2012

2012-12-29
AR-protokoll 121220

2012-12-15
Ny Dubbelchampion: Lappvikens Ego-Boy

2012-12-11
Jaktprovskritik från Gotland

2012-12-06
Jaktprovskritik från Dundret

2012-12-06
Jaktprovskritik från Öland

2012-12-06
Jaktprovskritik från Pello

2012-11-28
Jaktprovskritik från Derbyt

2012-11-21
Jaktprovskritik från Hösterum

2012-11-18
Jaktprovskritik från Vapnö

2012-11-18
Jaktprovskritik från Västsverige

2012-11-14
Jaktprovskritik från Långtora

2012-11-13
Jaktprovskritik från Arjeplogsfällen

2012-11-13
Jaktprovskritik från Såne

2012-11-12
Ny dubbelchampion Lappvikens Ego-Boy

2012-11-07
Jaktprovskritik från Vindelfjällen

2012-11-05
Pigg att jobba med vår webbshop

2012-11-05
Jaktprovskritik från Ramundberget

2012-11-02
Jaktprovskritik från Pirttiuvopio 15/9

2012-11-02
Jaktprovskritik från Pirttivuopio 13-14/9

2012-11-02
Tikvalp köpes
2012-11-02
Jaktprovskritik frå Älvdalen

2012-11-01
Nya championat & AR -protokoll 121009

2012-11-01
Jaktprovskritik från Sälen

2012-10-28
Myrhedens M Busan bästa hund

2012-10-20
Jaktprovskritik från Jättendal

2012-10-20
Jaktprovskritik från SISK Jättendal

2012-10-19
Jaktprovskritik från Norsholm

2012-10-19
Jaktprovskritik Fält SM

2012-10-19
Jaktprovskritik från Gotland

2012-10-16
Jaktprovskritik från Bruksvallarna

2012-10-14
Jaktprovskritik från Långtora

2012-10-13
ES på SFK:s sena höstprov

2012-10-13
Premierade Engelsk Setter på MFK Fältprov 15-16 se

2012-10-13
Östalindors Gloria

2012-10-09
Medarbetare till redaktionskommittén sökes

2012-10-08
Engelsk Setter vid Derby & SM

2012-10-04
Jaktprovskritik från Storuman

2012-10-04
Jaktprovskritik från Dundret

2012-10-04
Jaktprovskritik från skog-SM

2012-10-04
Galloks Joker Flash

2012-10-04
Vinnare Unghunds Grand Prix

2012-10-04
Jaktprovskritik från skogspokalen

2012-10-03
Ar protokoll & nya champions

2012-10-03
Gordonsetter vargdödad

2012-10-02
Myrhedens M-Macho 1 ukl

2012-10-01
Premierade ES i Skåne

2012-09-29
Schönvikens Ester

2012-09-29
Schönvikens Enya

2012-09-28
Information om gentest av PRA

2012-09-25
Jaktprovskritik från Arvidsjaur

2012-09-21
Medaljutdelning

2012-09-21
Huvudprovets SKL

2012-09-18
Jaktprovskritik från Vindelfjällen

2012-09-17
Premierade ES i söder

2012-09-15
Jaktprovskritik från Dundret

2012-09-15
Jaktprovskritik från Arjeplogsfjällen

2012-09-15
Jaktprovskritik från Edevik

2012-09-05
ÖNFK:s unghundsprov 22/8 på Dundret,Gällivare

2012-09-05
Pristagare på fjällprovet i Arjeplogsfjällen 23/8

2012-09-05
Ny SE UCH Giddes H Kalla

2012-09-05
ES-resultat Arvidsjaur 17-19/8 2012

2012-09-05
Kill Bill 4 VK Röros

2012-08-28
AR- protokoll 120716

2012-08-15
Årets huvudprov 13-16 september

2012-07-05
AR-protokoll 120630

2012-07-02
Ödebygdens Kill èm all ny champion

2012-06-12
Ny SE UCH Giddes D:en Wilda

2012-06-06
Jaktprovsresultat från Krageholm

2012-06-05
Ar protokoll 120428

2012-06-05
Ny champion Martallens Lasy

2012-06-01
Jaktprovskritik från Fjäll S-M

2012-06-01
Jaktprovskritik från Fjällpokalen

2012-06-01
Jaktprovskritik från Abisko

2012-05-30
Jaktprovskritik från Storlien

2012-05-30
Jaktprovskritik från Lofsdalen

2012-05-20
Speedy & Katana 1 ukl i Merkenäs

2012-05-18
Jaktprovskritik från Arjeplogsfjällen

2012-05-17
Problem med mottagna foton

2012-05-17
Giddes Den Wilda 2 SKL Arjeplogsfjällen

2012-05-11
Jaktprovskritik från Storlien

2012-05-05
Jaktprovskritik frå Bruksvallarna

2012-05-05
Jaktprovskritik från Storlien

2012-05-04
Ny avelshane Östkystens V Franco

2012-04-29
Ny avelshane Svitjods Qaxig

2012-04-29
Jaktprovskritik från Rörvattnet

2012-04-27
Egenskapsdata 1996-2011

2012-04-26
Jaktprovskritik från Dundret

2012-04-26
Jaktprovskritik från Sälen

2012-04-26
Jaktprovskritik från Arjeplogsfjällen

2012-04-13
Ny ES-uppfödare Fasanjägarens Kennel

2012-04-10
Högfjällshundens Mac 1 skl cert hp

2012-04-10
Björnåns E Gixxer

2012-04-10
Engelsk Setter 1:a Skl i NNFK

2012-04-10
ES-resultat från Rörvattnet

2012-04-09
Premieringar i Danmark

2012-04-04
Svenska framgångar i Norge

2012-03-27
Några resultat från norr

2012-03-12
Boktips

2012-03-08
1 ukl Liefjellet

2012-02-22
Priser till årets hundar & uppfödare 2011

2012-02-21
Vesterålen 1UK

2012-02-21
AR protokoll

2012-02-08
Ny avelstik Schönvikens Ester

2012-01-13
Bilder till årsboken

2012-01-11
Ar-protokoll 29/12-11

2012-01-09
Årsmöte den 25 februari

2012-01-02
Jaktprovskritik från Sundsvall

2011-12-30
Ny avelstik Högfjällshundens Ixa

2011-12-29
Prssmedelande kennelklubben

2011-12-21
Samarbete med Norge om egenskapsbedömmning

2011-12-20
jaktprovskritik från Dundret

2011-12-14
Jaktprovskritik från Hjo

2011-12-11
jaktprovskritik från Skåne

2011-12-10
Jaktprovskritik från Bruksvallarna

2011-12-01
Jaktprovskritik från Öland

2011-12-01
Ny digital blankett för ansökan avelshund

2011-12-01
AR-protokoll 24/11 och ny godkänd avelstik

2011-11-29
ES-hanhund till salu
2011-11-23
Jaktprovskritik från Gotland

2011-11-22
Jaktprovskritik från Hösteum

2011-11-20
Framgångsrika kullsyskon

2011-11-16
Jaktprovskritik från Krageholm

2011-11-16
Jaktprovskritik från Ramundberget

2011-11-16
AR-protokoll 20/10-11 och ny avelshund

2011-11-14
Jaktprovskritik från Branstaholm

2011-11-08
Jaktprovskritik från fjäll-sm

2011-11-08
Jaktprovskritik från Jättendal

2011-11-08
jaktprovskritik från Vindelfjällen

2011-11-08
Jaktprovskritik fjällpokalen

2011-11-02
jaktprovskritik från Älvdalen

2011-11-02
Jaktprovskritik från Pello

2011-11-02
Jaktprovskritik från Bruksvallarna

2011-10-26
Jaktprovskritik fält-SM

2011-10-26
Jaktprovskritik Derbyt

2011-10-20
Jaktprovskritik från Pirttivuopio

2011-10-19
jaktprovskritik från Arjeplogsfjällen

2011-10-19
jaktprovskritik från Ritsem

2011-10-17
Rangelfjellet's Rooibos och Echo 1 ökl och 1 ukl

2011-10-17
SUCh Lappvikens Ego-Boy 1 Skl,Cacit,Cert Dundret

2011-10-17
Högfjällhundens Mac 1:pris Ökl med Hp på Dundret

2011-10-12
Sveaborgs Stina 1 skl Öland

2011-10-11
Åshamras Diva 1 Skl

2011-10-11
Östkystens Frey 1 Vk

2011-10-08
ES tvåa och trea skl Ramundberget

2011-10-06
Jaktprovskritik från Arvidsjaur

2011-10-06
Skog-Sm Arvidsjaur

2011-10-06
Jaktprovskritik från Skaulo

2011-10-06
Jaktprovskritik från Ritsem

2011-10-06
Jaktprovskritik från Edevik

2011-10-04
Ny kennel: Team Keviks kennel

2011-10-04
Ödebygdens Kill Ém All

2011-09-30
Resultat från huvudprovet

2011-09-25
In memoriam Andreas Larsson

2011-09-20
Ny Avelstik

2011-09-10
Ny kennel : Schönvikens kennel

2011-08-24
jaktprovskritik från Arjeplogsfjällen

2011-07-26
Server fel

2011-07-26
Ar protokoll

2011-07-04
Kort från årsmötet

2011-07-04
Annons SSK:s huvudprov med nordisk settermatch

2011-07-01
Viktig information om Avance

2011-06-27
Utställning Herrfallet 20110611

2011-06-21
jaktprovskritik från Ritsem

2011-06-04
jaktprovskritik från Arjeplogsfjällen

2011-05-25
Resultat från utställningen i Lövånger

2011-05-25
Skånska Molly bästa unghund i Danmark

2011-05-24
ES 1:a pristagare jpr vinter/vår 2011

2011-05-24
jaktprovskritik från Ammarnäs

2011-05-24
Utställning Östersund 20110522

2011-05-24
Utställning SNFK 20110521

2011-05-20
Jerker Svensson avliden

2011-05-19
Utställning Överkalix 20110514

2011-05-19
jaktprovskritik från Bruksvallarna

2011-05-19
Utställning Lövånger 20110515

2011-05-19
jaktprovskritik från Bruksvallarna med Fjäll-SM o

2011-05-14
jaktprovskritik från Abisko

2011-05-14
Jaktprovskritik Ritsem

2011-05-14
Jaktprovskritik från Ljungdalen

2011-05-12
SISK:s utställning 22:a maj

2011-05-11
Inför årsmötet

2011-05-10
Kallelse till årsmötet 2011

2011-05-07
Höstens jaktprov

2011-04-30
Ny Champion

2011-04-29
Jaktprovskritik Rörvattnet

2011-04-29
Jaktprovskritik Merkenäs

2011-04-14
Debut på jpr för förare och unghund gav 2 x 1 ukl

2011-04-13
Huvudprovet 2011

2011-04-13
Nordisk settermatch 2011

2011-04-13
ES pristagare inom NNFK-regionen 2011 (hittills)

2011-04-01
AR protokoll

2011-03-30
Tidiga unghundar och övriga resultat

2011-03-16
Årets hundar & uppfödare 2010 utsedda

2011-03-09
Avmaskning vid resa till Norge

2011-02-18
Råd angående dvärgbandmasken

2011-02-09
Utlandsmeriter till årsboken

2011-01-30
Ny kennel: Östalindors kennel

2011-01-28
Ny kennel: Vallarfjällets kennel

2011-01-25
AR protokoll 11-01-18

2011-01-13
Tablå jaktprov våren 2011

2011-01-10
Jaktprovskritikändring från Skogsprovet i Älvdalen

2011-01-09
Inkomna årsrapporter

2011-01-09
AR protokoll 11-01-06, nya avelshundar och champio

2011-01-06
Höstens jaktprovskritik

2010-12-28
Material till årsboken

2010-12-22
Dags att skicka in meriter för vandringspriser

2010-12-21
FA har avslutat sitt PG

2010-12-18
Jaktprovsresultat och Kritiker

2010-11-29
AR protokoll, nya avelshundar

2010-11-29
Nyårsfestival i Danmark för fågelhundar

2010-11-24
Bortgången medlem

2010-11-19
Framgångsrik setter

2010-11-15
Dansk undersökning om fågelbehandling

2010-11-08
Utställning Skellefteå

2010-10-29
Bortappad hund har hittat sin ägare

2010-10-26
Hund upphittad i Klimpfjäll+ bild

2010-10-20
Fjällprov Dundret

2010-10-18
Fältprov Gotland

2010-10-17
Nya utställningsbestämmelser 2011

2010-10-12
Premierade ES Ramundberget 9-10/10

2010-10-08
Resultat från huvudprovet

2010-10-05
Setterframgångar SISK , Fält SM och Derby

2010-09-21
Samarbetsavtal med IF försäkring.

2010-09-20
Ny webbadresser till FA & VFK

2010-09-13
Ny SJCH

2010-09-13
Giddes D:en Wilda 1 ökl hp

2010-09-13
Pointerklubbens huvudprov

2010-09-13
Hundförare sökes

2010-09-13
Efterlysning Bragdhund 2010

2010-09-13
AR protokoll 10 08 22

2010-09-13
Arvidsjaure 21/8-10, resultat lista

2010-09-04
ES Ohlsmyrens Peggy Sue vinnare av Fjällpokalen

2010-09-02
Faulfossen’s V T Birk 1 uk i Verdal

2010-08-05
Insamling av morkullvingar

2010-07-06
Ny Avelstik

2010-07-06
Bilen en dödsfälla

2010-07-04
Välkommen till SSK:s huvudprov 2010

2010-07-01
AR- protokoll 29/6-10

2010-06-30
Ny kennel på uppfödarlistan: Viltunglas kennel

2010-06-30
Ny på uppfödar- och länk-listan:Mac Varg's kennel

2010-06-22
Resultatredovisning utställningar

2010-06-22
Oplacering av ettårig ES hanhund

2010-06-16
Årsmötet 2010 ur prisförvaltarens perspektiv

2010-06-16
Årsmötet 2010

2010-06-01
AR protokoll och RAS- 2010

2010-05-28
Välkommen till årsmötet, uppdaterad info.

2010-05-25
Jaktprovskritik Vinter-SM

2010-05-25
Jaktprovskritik Vinterfjällpokalen

2010-05-25
Jaktprovskritik Vindelfjällen

2010-05-23
Jaktprovskritik Abisko

2010-05-23
Jaktprovskritik Öland

2010-05-21
Information från styrelsen

2010-05-20
Budgetförslag för 2010

2010-05-18
Nyheter i hundarkivet

2010-05-10
Jaktprovskritik Dundret

2010-05-09
Jaktprovskritik Abisko

2010-05-07
Jaktprovskritik Sälen

2010-04-28
Kritik Ritsem

2010-04-21
ES Vinnare av Vinter-SM

2010-04-21
ES nr 2 i Vinterfjällpokalen

2010-04-19
Information om FA-PUR

2010-04-15
Om den försenade årsboken

2010-04-03
Jaktprovskritik våren 09 och 2010

2010-03-19
AR-protokoll

2010-03-06
Ordföranden informerar

2010-02-25
Frågor & synpunkter som SSK tar upp i FA-VU

2010-02-13
Gotland har ny hemsida

2010-01-27
Årets hundar 2009 utsedda

2010-01-14
Hälsa 2009 årsrapport

2010-01-08
AR protokoll

2010-01-05
Svenska avelsresultat i Norge

2010-01-04
AR- årsrapport 08 och 09

2009-12-16
Material till årsboken & Avance

2009-12-16
Utländska meriter för vandringspriser -rättelse

2009-12-14
Hedersomnämnande till SSK vid HUND 2009 BILDER

2009-12-10
Hundarkivet tips, AR -protokoll

2009-12-07
Hundarkivet rullar på

2009-12-04
Valpförmedlingen går på semester

2009-11-24
Resultat för Engelsk Setter Utställning Kiruna

2009-11-18
ES-resultat lokalklubbarnas utställning i Umeå

2009-11-17
Resultat 2009 Engelsk Setter, Jakt

2009-11-17
AR protokoll

2009-11-11
Meddelande från FA om årsboken

2009-11-09
Nytt angående CL

2009-11-07
Nya godkända avelshundar

2009-11-02
Omplacering ES hanhund
2009-10-30
Jaktprovskritiker från huvudprovet på Långtora

2009-10-28
Mac Persson's ny kennel med hemsida under länkar

2009-10-19
Öland

2009-10-17
Setterbackens ny kennel

2009-10-12
Grand Prix i Norge

2009-09-21
Resultat från SSK:s huvudprov 2009 MERA bilder

2009-09-17
Fjäll SM

2009-09-09
SISK Huvudprov Skog i Jörn 5/9-09

2009-09-07
Jaktprov Fjäll 2009-09-06 Edevik

2009-09-01
Skogsprov Arvidsjaur

2009-09-01
Skogsprov Jättendal

2009-07-25
VM i Grekland

2009-07-14
Höstens jaktprovsprogram

2009-07-13
Nya avelshundar + bild

2009-07-09
HD 2009

2009-07-09
Resultat utställning i Mörsil

2009-07-06
Protokoll AR

2009-07-03
Resultat från Visby utställning

2009-06-04
Förlängd anmälningstid utställning

2009-05-28
Produktionsplan Avance 2009

2009-05-28
Ny SUCH

2009-05-25
Uppfödarsidan uppdaterad med Ulvgläntans Kennel

2009-05-25
Kort rapport från årsmötet

2009-05-20
Gordonsetterklubben bjuder in till utställning

2009-05-06
Ny Svensk Jaktchampion

2009-05-02
Regelhörnan uppdaterad

2009-05-01
Ny SUCH och Godkänd Avelstik

2009-04-28
Resultat ES jpr Lofsdalen 25 - 26 april

2009-04-28
Resultat Rörvattnet 4-5 april

2009-04-24
Ny SUCH

2009-04-24
Ritsem 4-5 april -09

2009-04-21
1 ÖKL i Sälen

2009-04-21
Regelhörnan uppdaterad

2009-04-20
Tidningen Avance

2009-04-20
" Back on Track- hundväst= Doping !"

2009-03-25
Resultat ES Messlingen

2009-03-18
Årets Brittiska fågelhund år 2008

2009-03-12
Resultat SM och fjällpokal

2009-02-17
Ny SUCH/NUCH och årets NNFK hund 2008

2009-02-14
Regelhörnan uppdaterad

2009-02-09
Resultat för Engelsk setter på utställning på Solv

2009-02-03
Vandringspriser 2008

2009-01-23
Viktigt meddelande om medlemsavgiften

2009-01-21
Ny Champion

2009-01-20
Hjälp med redaktionellt arbete

2009-01-18
MEDDELANDE TILL ALLA

2008-12-17
1 ökl Dylta Bruk

2008-12-04
Ny Svensk Utställningschampion

2008-11-28
4 nya godkända avelshundar

2008-11-23
Ny SUCH

2008-11-23
Lite resultat från höstens fältprov för Engelsk Se

2008-11-23
Beslut av SKK/JhK gällande MFK prov i Älvdalen

2008-11-15
Gotland, fältprov begränsat

2008-11-10
Svenska resultat i Kroatien

2008-11-10
Resultat för Engelsk setter i Skellefteå

2008-11-10
Ny Svensk jaktschampion

2008-11-08
Ny Svensk Utställningschampion

2008-11-04
Preliminär budget för 2009

2008-11-01
Ny Svensk Utställningschampion

2008-10-27
Vandringspriser uppdaterade tom 2007

2008-10-26
Dubbel Svensk VM-seger!

2008-10-25
Min första setter

2008-10-25
Bild på BIS-vinnare SSK:s utställning

2008-10-24
Ny Svensk Utställningschampion

2008-10-24
Bild på Vinnaren av Svenska Derbyt

2008-10-24
Ny Svensk Utställningsschampion

2008-10-22
Dundretprovet 18-19 okt

2008-10-22
Ny Svensk Utställningschampion

2008-10-17
Ny mästare

2008-10-15
Ramundberget bilder

2008-10-14
Engelsk setter i topp på VFK:s fältprov

2008-09-30
Ny Svensk och Dansk Utställningchampion

2008-09-29
Premierade ES Grimslöv

2008-09-25
Ny svensk jaktchampion

2008-09-25
Premierade ES vid SISK:s huvudprov + bilder

2008-09-25
ES vinnare av Fjäll-SM och Fjällpokal + nya bilde

2008-09-21
Resultat för ES SSK:s utställning + ny bild

2008-09-21
Sydvindens Kennel på uppfödarlistan

2008-09-04
Fler bilder från huvudprovet

2008-09-01
Komplett resultatlista från huvudprovet

2008-09-01
Skogsprov Arvidsjaur 22-24 aug

2008-08-20
Välkommen till SSK:s nya hemsida

Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)