Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

 


 

 Nytt om egenskapsdata från våra jaktprov.

Sedan 1996 har hundarnas jaktliga egenskaper bedömts och poängsatts enligt ett
överenskommet system. Syftet är att få underlag för en avelsutverdering av de bedömda hundarnas föräldrar
Men samtidigt
möjliggör man även jämförelser mellan olika individer och grupper.
Jaktprovsdomarna har lagt ner mycket arbete på detta.
Bedömningarna är harmoniserade med det norska systemet.
En stor mängd data finns således för analys.

Nu har den första sändningen kommit via Anders Haugen NESK, och Leif Berglund SSK.
Vi presenterar där  exempel på egenskapsdata för avkommor till några av de
hanhundar som ofta nyttjats i avel.

Vidare har forskning kommit igång på arvbarheten av de jaktliga egenskaperna.
Det är Per Arvelius, SLU, som initierat detta. Vi hoppas det ska bringa
klarhet i många frågor som uppstår gällande hundarnas egenskaper.

Indexberäkning:

Genom en matematisk formel kan index för en egenskap beräknas.
För att beräkna index för den enskilda egenskapen måste varje hund ha minst tre
bedömningar för egenskapen i fråga. Således tre bedömningar av precision resp. resning
samt tre jaktprov där viltfinnarförmåga kunnat bedömas.

Om en hund gått ett par prov utan att fågel funnits i släppen, kan man alltså inte
indexbedöma.
Genomsnittet för index är satt till 100. Ett index över 100 är bättre än genomsnittet.


Poängsättning av olika egenskaper:
 

 


			
1
2

3

4

5

6

Fart
ej godtagbar
godtagbar
medelgod 
bra
mycket bra
utmärkt
Stil
ej godtagbar
godtagbar
medelgod 
bra
mycket bra
utmärkt
Jaktlust 
ej godtagbar
godtagbar
medelgod 
bra
mycket bra
utmärkt
Viltfinnarförmåga
ej godtagbar
godtagbar
medelgod 
bra
mycket bra
utmärkt
Självständighet

helt beroende

mycket beroende

något beroende

kontakt beroende

stort sett självständig

helt självständig

Sökbredd

allt för trång

något för trång

bra

utmärkt

något för stor

allt för stor

Reviering

planlöst

oregelbundet

något för tät

utmärkt

något för öppen

allt för öppen

Samarbete

fixerad till förare

något förarbunden

bra

utmärkt

något egenrådig

ej samarbetsvillig

 

Fågelarbeten:

 

 

Precision
antal

oprecis

något precis

precis

 

Resning
antal

vägrar

tveksam

villig

okontrollerad

 

Sekundering 
  

visar ej

spontan

 

 

Apport

ej godkänd

godkänd

 

 

Rapport

inkallad

spontan

 

 

 


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)