Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903
Regler för Unghund Grand Prix  ( SSK har beslutat att inte genomföra  detta unghundsprov tills vidare)

·         Arrangeras årligen i samband med klubbens huvudprov.
Är ett inofficiellt prov i unghundsklass som ej stambokförs.

·         Endast för engelsk setter som erhållit 1 Ukl och som dagen före provets första bedömningsdag uppnått nio månader men ännu inte uppnått 36 månaders ålder.

·         Bedömningen sker efter Ukl-regler och i konkurrens. Det vill säga att hundarna går i par mot varandra och rangeras efter släpp.
Provet döms av en FA-auktoriserad jaktprovsdomare.

·         Första släpp bör om möjligt vara i minst 30 minuter. Hund som ej presterar motsvarande 2:a pris Ukl går ej vidare till andra rundan.
Om det är skjutet över hunden och den kan tilldelas ett 3 :e pris i Ukl kan den placeras men inte vinna.

·         För att vinna måste hunden prestera minst motsvarande ett 2:a pris i Ukl.

Högst 6 hundar kan placeras. Placering 1-6.

 


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)