Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

 

Välkomna till

SSK CACIT Huvudprov Bruksvallarna 30-31 augusti 2017

 

Provledare: Richard Brännström  070-2248633           richard.brannstrom@telia.com

Kommissarie: Åsa Vilson                073-8055213            asa_vilson@spray.se

 

Anmälan: Använd den nya anmälningsblanketten som finns på FA´s hemsida. Mejlas till asa_vilson@spray.se eller postas till Åsa Vilson, Salom 883, 84594 Hackås. OBS! För utländska hundar måste kopia på stamtavlan bifogas anmälan.

Avgift: 400 SEK/start. Inbetalas på SSK´s PG 44612-0. Ange tydligt vilken hund (reg.nr och namn) samt vilken klass anmälan avser. Vänligen fyll i bank och kontonummer för ev återbetalning av startavgift!
Utlandsbetalningar: Betalas kontant på plats i samband med uppropet.

Sista anmälningsdag: Senast 16 augusti ska anmälan och avgift vara kommissarien tillhanda.

PM läggs upp på SSKs hemsida www.engelskasetterklubben.se ca en vecka innan provet.

Med reservation för förändringar:

Domare: Bengt Hansson, Björn Ström, Ulf Johansson & Kjell Gustafsson

Begränsningar: Max 32 hundar i skl. Vid överteckning tillämpas FA´s regler.

Ukl/Ökl den 30/8

Skl CACIT samt Ukl/Ökl 31/8

Förläggning: Bruksvallsliden Hotell & Stugby, boka boende via telefon 0684-20180 eller mail: info@bruksvallsliden. Jägarmiddag kommer att serveras på onsdag kväll, mer info om detta kommer.


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)