Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

Villkor för SSK Avelshund (hane/tik)

Allmänt

Benämningen ”SSK avelshund” skall vara en kvalitetsstämpel på att den enskilda hunden tillfredsställer de krav som SSK ställer på sina avelshundar. För att hunden skall bli godkänd som SSK Avelshund, skall ägaren vara medlem i SSK. Hundägaren skall själv ansöka om att få sin hund godkänd som SSK Avelshund och då redovisa dokumenterade resultat från både utställning och jaktprov samt medsända stamtavla och foto på hunden. Är inte hunden ännu upplagd i SSK:s "Hundarkiv", så är det nu hög tid - kontakta därför omgående webmastern för att erhålla inloggningsunderlag!

Ansökan skickas till Avelsrådet. » Ansökningsblankett för godkännande av avelshund


Kriterier för godkännande som SSK Avelshanhund  (uppdaterat 2014-06-08)
Kriterierna för jaktegenskaperna skall uppnås innan dess att hanhunden fyllt 60 månader.

Jaktegenskaper:
Hanar skall uppfylla ett av följande två alternativ.                                                                                                                                                            
1. 1 UKL samt 2 x 2 ÖKL

2. 1 ÖKL HP      

                                                                                                                                                                                                    
Utställning:
1 x VG (Very Good)


Kriterier för godkännande som SSK Avelstik  (uppdaterat 2014-06-08)
Kriterierna för jaktegenskaperna ska uppnås innan dess att tiken fyllt 60 månader.

Jaktegenskaper:
Tikar skall uppfylla ett av följande tre alternativ.

1. 1 x 2 ÖKL och 1 x 3 ÖKL

2. 2 x 2 ÖKL

3. 1 ÖKL HP

Utställning:
1 x VG (Very Good)


Kriterier avseende hälsa för godkännande som SSK Avelshanhund och SSK Avelstik   (uppdaterat 2014-06-08)
 

Känd PRA-status, antingen via DNA-test eller hereditärt.

Känd CL-status, antingen via DNA-test eller hereditärt.
 
Avseende HD skall de vara friröntgade (A-B höfter). 
 
Hunden med diagnosen osteochondros skall inte användas i avel.

Hunden skall vara frisk och sund.

Åldersgränsen är för hanhund 10 år samt för tik enligt SKKs gällande bestämmelser.

Anvisningar och remisser för gentester samt övrig information finns att finna under Hälsa


 


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)