Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903
Svenska Setterklubben för Engelsk Setter

Stadgar och specifikationer för klubbens förtjänsttecken.

 

Wendelmedaljen

§ 1. Wendelmedaljen är instiftad den 16 maj 1937 i anledning av disponent Arthur Wendels då infallande 80-årsdag, i åminnelse av det verk han utfört för den Engelska settern i Sverige.

§ 2. Wendelmedaljen är Svenska Setterklubbens högsta utmärkelse och skall endast utdelas till sådana personer, som i eminent grad gjort sig förtjänta av utmärkelse på grund av sitt arbete för Klubbens syfte.

§ 3. Medaljen utdelas endast i guld och skall kostnaderna för densamma på frivillighetens väg bestridas av medlemmarna. Styrelsen beslutar om utdelandet av densamma.

§ 4. Stansen för medaljen bekostas av klubben.

Specifikationer: 1917 års medaljstans 50 mm. Utförs i förgyllt silver.
Mottagarens namn och årtal för utdelandet graveras på baksidan.


Svenska Setterklubbens för Engelsk Setter Jubileumsmedalj.

§ 1. Jubileumsmedaljen är instiftad år 1953 i anledning av Klubbens då infallande
50-årsjubileum.

§ 2. Medaljen utdelas efter beslut av styrelsen till person, som genom insats av utomordentlig betydelse eller genom mångårig gagnande verksamhet främjat Klubbens syften.

§ 3. Medaljen kan utdelas i silver eller guld och är avsedd att bäras å bröstet i grönvitt band.

Specifikationer: 1953 års medaljstans, 31 mm. Utförs i silver eller förgyllt silver.
Mottagarens namn och årtal för utdelandet graveras på baksidan.

Svenska Setterklubbens för Engelsk Setter Förtjänstmärke.

§ 1. Förtjänstmärket är instiftat år 2006.

§ 2. Förtjänstmärket utdelas efter beslut av styrelsen till person, som genom insats av betydelse eller genom mångårig gagnande verksamhet främjat Klubbens syften.


Specifikationer: Klubbmärket omgivet av lagerkrans i brons.

Svenska Setterklubbens för Engelsk Setter Föraremärke i guld.

§ 1. Föraremärket i guld är instiftat år 1966 med anledning av friherre Otto Ramels då infallande 70-årsdag.

§ 2. Föraremärket i guld utdelas efter beslut av styrelsen till person, som under många år vid jaktprov och/eller jakt framgångsrikt fört engelsk setter och förutom att ha visat upp väldresserade och välförda engelska settrar även skall ha gjort sig känd för ett oklanderligt uppträdande.
För att komma ifråga för utmärkelsen bör huvuddelen av förda hundar även vara dresserade
av föraren. 

Specifikationer: Setterhuvud i guld.


Svenska Setterklubbens för Engelsk Setter Föraremärke.

§ 1. Märket är ett förtjänsttecken i form av en nål, som av styrelsen jubileumsåret 1953 instiftats att bäras av en var, som på erkänt bruksprov fört en engelsk setter till
första pris i kvalitetsklass eller placering i konkurrensklass (med prestation motsvarande
första pris i kvalitetsklass).

Specifikationer: Setterhuvud i silver.

Svenska Setterklubbens för Engelsk Setter veteranmärke.

§ 1. Utdelades första gången vid klubbens 70-årsjubileum för 25-årigt medlemskap i klubben.

Specifikationer: Klubbmärket omgivet av lagerkrans i silver.


För Setterklubbens samtliga utmärkelser (undantag: veteranmärket och föraremärket i silver) gäller att:
• Förslag om utdelande av utmärkelse kan lämnas av medlem i SSK och skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet.
• Förslag om utdelande skall innehålla motivering.
• Utdelande sker efter beslut av styrelsen.
• Utdelande av utmärkelse sker vid årsmötet.
• Om mottagaren önskar kan utmärkelse åtföljas av SSK:s lilla diplom.


Om hedersmedlemskap:
• Efter yttrande av styrelsen tas beslut om hedersmedlemskap av årsmötet.
• Förslag om hedersmedlemskap kan lämnas av medlem i SSK och skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.
• Förslag om hedersmedlemskap skall innehålla motivering.Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)