Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

Här nedan kan du läsa om klubbens alla olika vandringspriser, statuter för dessa och vilka som tilldelats priserna de senaste åren.

Meriter för att erhålla vp'n som "Årets Hundar" eller "Årets Uppfödare" måste sändas till "Kommitten för Vandringspriser".

 

SSK:s Derbypris
Utdelas årligen vid klubbens ord. höstprov och är det först instiftade Derbypriset inom svensk hundsport. Tillfaller bästa setter i Ukl med 1:a pris.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Nils W Nillson med Hagalidens Bombi Bitt   1992 Karl-Johan Andersson med Hagalidens Nana   1993 J-O Pettersson med Carabines Diva
1994 Ej utdelat   1995 Mikael Hällström med Vera   1996 Tomas Ramstedt Virisfjällets CT Texas
1997 Ej utdelat   1998 Benny Melin med Martallens Fixa   1999 Lennart Paki Tväråvalvets Arve
2000 Benny Melin med Tvärgaard Black Hunter   2001 Anna Jönsson med Myrhedens Diva   2002 Birgitta Nilsson med Senja´s Tito
2003 Benny Persson Med Myrhedens G Granat   2004 Roland Olsson med Klockerholmens Sue-Sine   2005 Per Olsson med POSetters Buster
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Alf Monsen med Vindes Zita
2009 Ej utdelat   2010 Stellan Johansson med Svitjods Qvinna   2011 Ronny Boström med Furukollens Brolle
2012 Ej utdelat   2013 Benny Persson med Mac Perssons Ally   2014 Kjell Gustafsson med Hagalidens Tjoffsan
2015

Birgitta Winberg med Vallarfjällets B Atiz

  2016 Anna Linder med Danguns Ice      

____________________________________________________________________________________

 

Stenängapriset

Priset är instiftat som uppmuntran till uppfödare av exteriört framstående hanhundar av rasen engelsk setter och utdelas i Ukl vid klubbens huvudprov. Tävla får hanhundar som under tävlingen erövrar 1:a Ukl och som erhållit 1:a på utställning.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Nils W Nilsson med Hagalidens Bombi Bitt   1992 Jan Nilsson med Gårdarnas Garro   1993 John Norström med Vällistefjällets Jerry
Under 1994 till 2002 delades inte priset ut
2003 Benny Persson med Myrhedens Granat   2004 Ej utdelat   2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      

 
_____________________________________________________________________________________

 

Arvid Cederströms Vandringspris

Utdelas till bästa engelska setter, i Ökl med minst ett 2:a pris, vid klubbens ordinarie höstjaktprov.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Wilda Lundström med Senja   1992 Staffan Alexis med Carabines Rappa   1993 SO Hedin med Björklunds P Lady
1994 Andras Talpai med Kallingz Juvel   1995 SO Hedin med Björklunds Bessy   1996 Jan Nilsson med Fjällbäckens Binna
1997 Åke Hansson med Myrehedens D Aila   1998 Jan Nilsson med Zeeno   1999 Håkan Tofte med Vira- Blåtira
2000 Kjell Gustafsson med Hagalidens  Otelia   2001 Ej utdelat   2002 SO Hedin med Vällistefjällets Stårsa
2003 SO Hedin med Vällistefjällets Stårsa   2004 Ej utdelat   2005 Ej utdelat
2006 Peter göransson med Giddes C Gordon   2007 Ej utdelat   2008 Alf Monsen med Vindens Zita
2009 Ej utdelat   2010 Stellan johansson med Svitjods Qvinna   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Alexander Bennergård med Pålamalmens Little Girl
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      

______________________________________________________________________________________

 

Maltesholmspokalen

Utdelas till bästa engelsk setter i ukl med 1:a pris, vid Klubbens ordinarie höstjaktprov. 

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Nils W Nillson med Hagalidens Bombi Bitt   1992 Karl-Johan Andersson med Hagalidens Nana   1993 J-O Pettersson med Carabines Diva
1994 Ej utdelat   1995 Mikael Hällström med Vera   1996 Tomas Ramstedt Virisfjällets CT Texas
1997 Ej utdelat   1998 Benny Melin med Martallens Fixa   1999 Lennart Paki Tväråvalvets Arve
2000 Benny Melin med Tvärgaard Black Hunter   2001 Anna Jönsson med Myrhedens Diva   2002 Birgitta Nilsson med Senja´s Tito
2003 Benny Persson Med Myrhedens G Granat   2004 Roland Olsson med Klockerholmens Sue-Sine   2005 Per Olsson med POSetters Buster
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Alf Monsen med Vindens Zita
2009 Ej utdelat   2010 Stellan Johansson med Svitjods Qvinna   2011 Ronny Boström med Furukollens Brolle
2012 Ej utdelat   2013 Benny Persson med Mac Perssons Ally   2014 Kjell Gustafsson med Hagalidens Tjoffsan
2015 Ej utdelat   2016 Anna Linder Danguns Ice      

 

 _____________________________________________________________________________________

 

 Österlentrofén

Tilldelas bästa engelsk setter hanhund i Skl vid klubbens ordinarie höstjaktprov som erhållit 1:a i Ökl på utställning.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 FO Myrvang Billy The Kid   1992 Åge Strömvoll med Grey   1993 NW Nilsson med Pino
1994 Rickard Sjöholm med Urskogens Kilroy   1995 NW Nilsson med Pino   1996 Jan Nilsson med Gårdarnas Hunter
1997 NW Nilsson med Pino   1998 Ej utdelat   1999 Ej utdelat
2000 Ej utdelat   2001 John Simonssen med Simos Gutten   2002 R Ohlsson med Ohlsmyrens Fang
2003 Kjell Hansen med Pilehave Tinn   2004 NW Nilsson med Viltungla Moje   2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat   2007 Benny persson med Myrhedens Granat   2008 Benny Persson med Myrhedens Granat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 ?
2012 Tony Johansson med Galloks Joker Flash   2013 Lars-Åke Malmsten med Heegårds Z Cato   2014 NW Nilsson med Rico
2015 Ej utdelat   2016 Erling Clausern med Heegards Zuki      

 

____________________________________________________________________________________

 

SSK:s Jubileumspris

Tilldelas den bästa engelsk setter som minst blivit 3:e placerad vid Svenskt Derby.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Kjell Gustafsson med Hagalidens Bia   1992 Karl-Johan Andersson med Hagalidens Nana   1993 Arne Thorn med Modesty
1994 Kjell Gustafsson med Hagalidens Kajsa   1995 Jan Nilsson med Fjällbäckens Binna   1996 Hans Lundvall med Hagalidens Electra
1997 Jan Eriksson med Haglidens Alfons   1998 L-Å Malmsten med Martallens Flax   1999 Jan Nilsson med Gårdarnas Buse
2000 Ej utdelat   2001 Per Olsson med Myrhedens F-Didi   2002 Ej utdelat
2003 Ej utdelat   2004 Ej utdelat   2005 Ej utdelat
2006 Kjell Gustafsson med Dyva   2007 Benny Persson med Senjas M-Zep   2008 Jörgen Heegard med Heegårds V Lill
2009 Claes Carlsson med Sydvindens Gnista   2010 Ej utdelat   2011 ?
2012 Daniel gustavsson med Midtfyns Themis   2013 Sten Rönnerling med Tobölbjergs Iza   2014 ?
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      

 

_______________________________________________________________________________________

 

 Gustav Werners Minnespokal

Tilldelas den engelsk setter som minst blivit 3:e placerad vid FA:s ordinarie höstjaktprov på fält.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Kjell Gustafsson med Hagalidens Stella   1992 Kjell Gustafsson med Hagalidens Busan   1993 Rickrad Sjöholm med Urskogens Kilroy
1994 Daniel Gustavsson med Hagalidens Bia   1995 Kjell Gustafsson Hagalidens Busan   1996 Ej utdelat
1997 Kjell Gustafsson med Hagalidens Kajsa   1998 Claes Carlsson med Thodos Madonna   1999 Jan Nilsson med Fjällbäckens Binna
2000 Ej utdelat   2001 Kjell Gustafsson med Hagalidens Otelia   2002 Ej utdelat
2003 Andras Talpai med Hagalidens Orvar   2004 Ej utdelat   2005 Benny Persson med Myrhedens Granat
2006 Anna Linder med Sydvindens Flisa   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 ?
2012 ?   2013 Ej utdelat   2014 ?
2015 Ej utdelat   2016 Kjell Gustavsson med Hagalidens Tjoffsan      

 

_____________________________________________________________________________________

 

Lex hederspris (Bengt Persson)

Tilldelas, oavsett klass, bästa engelsk setter vars förare och ägare är amatör vid klubbens ordinarie höstjaktprov.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Wilda Lundström med Senja   1992 Jan Nilsson med Gårdfarnas Fi-Fi   1993 J-O Pettersson med Carabines Diva
1994 Rickard Sjöholm med Urskogens  Kilroy   1995 NW Nilsson med Pino   1996 Jan Nilsson med Gårdarnas Hunter
1997 Åke Hansson med Myrhedens D Aila   1998 Benny Melin med Martallens Fixa   1999 Lennart Paki Tväråvalvets Arve
2000 Benny Melin med Tvärgaard Black Hunter   2001 Anna Jönsson med Myrhedens Diva   2002 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Fang
2003 SO Hedin med Vällistefjällets Stårsa   2004 Anders Gidlund med Härkmoens Salt o Peppar   2005 Per Olsson med POSetters Buster
2006 Peter Göransson med Giddes C Gordon   2007 Roland Ohlsson med Klockerholmens Sue-Sine   2008 Lars tano med Myrhedens Granat
2009 NW Nilsson med Falcsagans Chabli   2010 Roland ohlsson med Ohlsmyrens Piga   2011 Ej utdelat
2012 Robert Johansson med Zimba   2013 Lars-Åke Malmsten med Heegårds Z Cato   2014 NW Nilsson med Rico
2015 Ej utdelat   2016 Marie-Louise Sjöberg med Glitterdalens B-Blaze      

 

____________________________________________________________________________________

  Hans Liljedahls Fjällprov-vandringspris

Utdelas vid int. fjällprov i Gällivare eller om intet anordnas där, vid motsvarande i Kiruna. Tilldelas bästa engelska setter med 1:a pris i ukl. Nya statuer från 2005.
Priset tillhör SSK men förvaltas av ÖNFK.Priset delas ut vid höstens  förtsa fjällprov i Gällivare, även så om provet  samordnats med FA eller specialklubb.För att priset ska bli ständig egendom fodras tre inteckningar

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Robert Johansson med Axel   1992 Ej utdelat   1993 Ej utdelat
 1994  - 2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011  

    ________________________________________________________________________________

  

Gunnar Nordqvists Vandringspris

Utdelas vid int. fjällprov i Gällivare eller om intet anordnas där, vid motsvarande i Kiruna. Tilldelas bästa engelsk setter med minst tredje pris Skl.

Nya statuter from 2005:
1. Priset är uppställt 1965. Det tillhör SSK, men förvaltas av ÖNFK.

2. Priset delas ut vid internationellt vinterprov i Kiruna eller Gällivare.

3. Tillfaller den bäst placerade svenskägda engelsk setter i skl med lägst tredje placering.

4. För att priset ska bli ständig egendom fordras fyra inteckningar med minst två hundar, vilka ska ha vunnit minst två gånger.

 

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Jonny Häggblom med Ace-Queen   1992 Ej utdelat   1993 Ej utdelat
1994 - 1996 ej utdelat
1997 Peter Mattsson med Sjaunjamyrens T Moa   1998 Ej utdelat   1999 Peter Mattssson med Sjaunjamyrens T Moa
2000 Lena Berggren med Rushlight Mr Vain   2001 Ej utdelat   2002 Ej utdelat
2003 - 2005 Ej utdelat
2006 Anders Gidlund med Giddes B Foppa   2007 Robert Johansson med Zimba   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011  

 

_____________________________________________________________________________________

 

 Stenängastatyetten

Utdelas vid av specialklubb arrangerat fjällprov i Malmfälten till bästa engelsk setter med 1:a Ukl.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Göte Henriksson med Björklunds P Wenche   1992 Leif Wanhainen med Heggebakkens Jina   1993 Ej utdelat
1994 Anders Gidlund med Giddes Taiga   1995 Ej utdelat   1996 Ej utdelat
1997 - 1999 Ej utdelat
2000 Håkan Tofte med Ödebygdens C Frode   2001 Per Strandell med Härkmoens Qnutte   2002 Pernilla Kettunen med Härkmoens Rimi
2003 - 2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011  

_______________________________________________________________________________

  Sippolapokalen

Till bästa engelsk setter tik i ukl vid SSK:s jaktprov med 1:a pris vid provet och erhållit 1:a pris på utställning.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 - 1996 Ej utdelat
1997 Ej utdelat   1998 Benny Melin med Martallens Fixa   1999 Ej utdelad
2000 Benny Melin med Tvärgaard Black Hunter   2001 Anna Jönsson med Myrhedens Diva   2002 Ej utdelat
2003 - 2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Alf Monsen med Vindens Zita
2009 Ej utdelat   2010 Stellan Johansson med Svitjods Qvinna   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Margareta Nord med Falcsagans Monique
2015 Ej utdelat   2016 Anna Linder med Danguns Ice      


 ___________________________________________________________________________________

 Kennel Urskogens Vandringspris

Priset är skänkt av Ragnar Svedenblad och är ständigt vandrande. Det tilldelas bästa engelska setter i Ukl vid klubbens huvudprov. Hunden skall dock ha minst 2:a pris på utställning.
Om bästa hund ej har denna merit så tillfaller priset den näst bästa hund, som erövrat 1:a pris vid provet och som har ovan nämnda utställningsmerit.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 NW Nilsson med Hagalidens Bombi Bitt   1992 Jan Nilsson med Gårdfarnas Garro   1993 John Nordström med Vällistefjällets Jerry
1994 Ing-Marie Talpai med Skarvarnas Aijla   1995 Ej utdelat   1996 Ej utdelat
1997 Ej utdelat   1998 Benny Melin med Martallens Fixa   1999 Ej utdelat
2000 Benny Melin med Tvärgaard Black Hunter   2001 Anna Jönsson med Myrhedens Diva   2002 Birgitta Nilsson med Senjas F Tito
2003 Benny Persson med Myrhedens G Granat   2004 Roland ohlsson med Klockerholmens SueSine   2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat   2007 Erling Clausen med Martallens Iasy   2008 Ej utdelat
2009 Sussanna Mattsson med Skaididalens Fly   2010 Stellan Johansson med Svitjods Qvinna   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Erling Clausen med Senjas Sheeba   2014 Margareta Nord med Falcsagans Monique
2015 Ej utdelat   2016 Anna Linder med Danguns Ice      

 

 _________________________________________________________________________________

 Hobbypokalen Vandringspris

Priset är skänkt av Gunnar Nordqvist vid klubbens 70-årsjubileum. Det tilldelas näst bästa engelsk setter i segrarklassen vid klubbens huvudprov.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 FO Myrvang med Off-Beat Billy the Kid   1992 Svein Heinrup med Gretzi   1993 Lennart Nilsson med Boss
1994 Erik Wilson med Skedoms Alena   1995 Ej utdelat   1996 Jan Nilsson med Gårdarnas Hunter
1997 A Nilsson med Härkmoens Hoppetossa   1998 Ej utdelat   1999 Ej utdelat
2000 Daniel Gustavsson med Aleta   2001 John Simonsen med Simos Gutten   2002 Ej utdelat
2003 Kjell Hansen med Pilehave Tinn   2004 NW Nilsson med Viltungla Moje   2005 Erling Clausen med Senjas D Taya
2006 Anders Gidlund med Härkmoens Salt&Peppar   2007 Benny persson med Myrhedens G Granat   2008 Odd H. Enberget med Jegertoppens Pia
2009 Ej utdelat   2010 Richard Brännström med Viltungla Magi   2011 Erling Clausen med Senjas Nice
2012 Tony Johansson med Galloks Joker Flash   2013 Erling Clausen med Martallens Iasy   2014 Allan Nissen med Tobölbjergs Columbine
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


 _______________________________________________________________________________________ 


 Urskogsstatyetten

Skänkt av Ragnar Svedenblad 1973 som vandrings-pris. Priset tävlas om i segrarklass vid SSK:s höstprov. Priset kan endast erövras av engelsk setter, som på utställning erhållit minst ett 2:a pris i ökl. Skulle segraren på jaktprovet endast ha ett 2:a pris på utställning och hunden därefter ett 1:a pris, går den senare före. Priset skall erövras av samme ägare minst fyra gånger med fyra olika hundar för att kunna sluterövras.
Återskänktes av Jan Nilsson vid SSK:s 110-årsfirande 2013: Tävlas om vid SSKs årliga huvudprov i skl och går till högst placerade engelska setter med ck. Priset erövras för gott om det vinnits av samma person med fyra olika hundar.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Wilda Lundström med Senja   1992 Jan Nilsson med Gårdfarnas Fi-Fi   1993 NW Nilsson med Pino
1994 Rickard Sjöholm med Urskogens  Kilroy   1995 NW Nilsson med Pino   1996 Jan Nilsson med Gårdarnas Hunter
1997 NW Nilsson med Pino   1998 Ej utdelat   1999 Ej utdelat
2000 Jan Nilsson med Fjällbäckens Binna . Erövras för gott.
2014  NW Nilsson med Rico   2015 Ej utdelat   2016 Erling Clausen med Heegards Zuki

_______________________________________________________________________________

 

 ESK:s i Danmarks Vandringspris

Priset ska gå till näst bästa ES i ukl vid SSK;s  huvudprov.Prsiet ska vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 SO Hedin med Björklunds P Lady   1992 Jan Nilsson med Gårdfarnas Garro   1993 John Nordström med Vällistefjällts Jerry
1994 Lennart Ivemyr med Tallholmens Amina   1995 Leif Berglund Med Åshamras Siri   1996 Claes Carlsson med Sydvindens Bästa
1997 Ej utdelat   1998 Thomas Ask med D Duke   1999 Stellan Johansson med Härkmoens Osis
2000 Kjell Gustafsson med Hagalidens Singla   2001 Rickard Sjöhlm med Viltungla Maya   2002 Ulf Johansson med Härkmoens Snöstorm
2003 Roland ohlsson med Sletthallens Siri II   2004 Lars Tano medMyrhedens I-Jet   2005 Ej utdelat
2006 Helena Nordin med Vällistefjällets TS Saga   2007 Benny Melin med Martallens Iska   2008 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Honey Pie
2009 NW Nilsson med Falcsagans Chabli   2010 SO Hedin/Bitte Cederlund med Vällistefjällets Zita   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Erling Clausen med Senjas Sheeba   2014 Maragareta Nord med Falcsagans Monique
2015 Ej utdelat   2016 Marie-Louise Sjöberg med Glitterdalens B-Blaze      


 _________________________________________________________________________________


 G. Anderssons, B. Hesseldal-Nielsens och F. Schaumburgs Vandringspris

Ovanstående domare skänkte detta pris till klubben i samband med att de var domare vid klubbens jaktprov hösten 1979.
Priset utgörs av en silvertallrik och utdelas varje år i SSK:s höstjaktprov. Priset utdelas i Ökl eller Skl till den engelsk setter som har visat sig särskilt ägnad för praktisk jakt, särskilt med tanke på effektivitet, stilfullhet och fågelbehandling. Priset tillfaller för evigt den, som 3 gånger med minst två olika hundar har skaffat sig en inteckning i priset.

Priset återskänktes av Jan Nilsson i samband med 100-årsjubileet 2003 med följande statuter:

Utdelas vid SSK's huvudprov på fjäll till bästa engelsk setter i segrarklassen. Om den ej tilldelas certifikat, går priset istället till bästa setter med 1:a i öppen klass vid samma prov. Priset erövras för gott efter tredje vinsten med minst två olika hundar.

 

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Wilda Lundström med Lady   1992 Åge Strömvoll med Grei   1993 Lennart Nilsson med Boss
1994 Anders Bos Med Hagalidens Nana   1995 SO Hedin mmed Björklunds Bessy   1996 Jan Nilsson med Gårdarnas Hunter
1997 NW Nilsson med Pino   1998 Jan Nilsson med Zeeno för gott! 
Återskänktes till 100-årsprovet av Jan Nilsson   2004 Anders Gidlund med Härkmoens Salt o Peppar   2005 Ej utdelat
2006 Roland Ohlsson med Klockerholmens SueSine   2007 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Piga   2008 Benny Persson med Myrhedens G Granat
2009 NW Nilsson med Falcsagans Chabli   2010 Roland ohlsson med Ohlsmyrens Piga Örövrar detta VP för gott!

  

 Gunnar Nordqvists vandringspris

Priset består av silverbägare och tilldelas den 3:e bäst placerade engelsk setter i segrarklassen vid klubbens eget prov.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Jonny Häggblom med Ace-Queen   1992 Åge Strömvoll med Grei   1993 Rickard Sjöholm med Urskogens Jerry
1994 Jan Nilsson med Gårdarnas Garro   1995 Ej utdelat   1996 Ej utdelat
1997 Knut Jaeger med Vikaåsens Acke   1998 Ej utdelat   1999 Ej utdelat
2000 Ej utdelat   2001 Ivar Ellingsen med Skrubbhaugens Tim   2002 Ej utdelat
2003 Ej utdelat   2004 Stefan Keisu med Giddes A Wilson   2005 Benny Persson med Myrehedens G Granat
2006 Ej utdelat   2007 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Piga   2008 Birgitta Nilsson med Kill Bill
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Anders Gidlund med Giddes H Kalla   2013 Jan Andreasen med Senjas Seibas   2014 Tomas Dahl Klit med Bjerndrups Pineas
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      

 

 _______________________________________________________________________________

 

 NESK Vandringspris Storstegget

NESK:s gåva till SSK vid NESK:s 75-årsjubileum. Priset tillhör ÖNFK. Priset är ett vandringspris som tillfaller den hund/tik som placeras som nummer två vid ÖNFK:s internationella segrarklass. Det krävs att domaren belönar prestationen med HP, alltså motsvara 1 ökl, för att priset ska utdelas. Priset erövras för gott när en ägare vinner priset minst tre gånger med två olika hundar. Vinnaren av priset är ansvarig för detta gentemot ÖNFK. Priset återlämnas till ÖNFK:s styrelse i ofördärvat skick senast den 1 sept. varje år. Gravering får endast ombesörjas av ÖNFK:s styrelse. Gravering får endast ombesörjas av ÖNFK:s styrelse. I händelse av att ÖNFK upplöses återgår priset till SSK.

Nya statuter from år 2005:

1. Priset tillhör ÖNFK.

2. Priset ar ett vandringspris som tillfaller den hund/tik som placeras som nr två i skl vid ÖNFK:s första höstprov på Dundret, så också om provet sammanfaller med av FA eller specialklubb samordnat prov med ÖNFK.

3. För att priset ska utdelas krävs att prestationen av domaren belönas med Hp.

4. För att erövras för alltid fordras att samma ägare vinner priset minst tre gånger med två olika hundar.

5. I händelse att ÖNFK upplöses återgår priset till SSK.
 

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 A Halvorsen med Ildfotens A Samantha   1992 Ej utdelat   1993 Ej utdelat
1997 Ej utdelat   1998 Ej utdelat   1999 Peter Mattsson med Sjaunjamyrens T Moa
2003 Ej utdelat   2004 Ej utdelat   2005 Bernt Hasselström med Borgeflons Kew
2006 Henrik Nilsson med Annhojs Isor   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      

 

Amatörförarepokalen

Skänkt av Börje Möllerström med anledning av hans 50-årsjubileum som hundförare. Pokalen skall tillfalla bästa amatörförare av engelsk setter oavsett klass och till den förare som för sin hund med ett för ögat och örat tilltalande sätt. Hunden skall gå till pris. För att priset ska erövras för gott ska det vinnas av samma ägare fyra gånger med tre olika hundar.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Kristina Edh   1992 Alexis med Carabines Rappa   1993 Lena Berggren med Rushlight Glenday
1994 Anders Bos Hagalidens Nana   1995 Gunnar Wikström med Mira   1996 Tomas Ramstedt Virisfjällets CT Texas
1997 Åke Hansson med Myrhedens D Aila   1998 Lars Ove Lundberg med Gårdarnas Gitte   1999 Lennart Paki Tväråvalvets Arve
2000 Jan Nilsson med Fjällbäckens Binna   2001 Anna Jönsson med Myrhedens Diva   2002 Ulf Johansson med Härkmoens Snöstorm
2003 Lennart Hagelqvist med Jackie   2004 Robert Ahlander med Himlabergets Shira   2005 Per Olsson med POSetters Buster
2006 Tobbe Eklund med Ohlsmyrens Klocka   2007 Andreas Larsson med Ohlsmyrens Esso   2008 Maud Mattsson med Borta med Vindens Briz
2009 Annika Yamini med Falcsagans Gazda   2010 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Piga   2011 Ej utdelat
2012 Robert Johansson med Zimba   2013 Lars-Åke Malmsten med Heegårds Z Cato   2014 NW Nilsson med Rico
2015 Ej utdelat   2016 Marie-Lousie Sjöberg med Glitterdlaens B-Blaze      

 

________________________________________________________________________________

 

 Amatörförarepokalen i ÖNFK
Statuter samma som Amatörförarepokalen ovan.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Ej utdelat   1992 PA Malmberg med Astro   1993 Håkan Tofte med Freja
1994 Anders Gidlund med Giddes Taiga   1995 Sanna börjesson med Rusige Rubin   1996 Knut Henriksson med Molle
1997 Ej utdelat   1998 Åke Jonsson med Falcon   1999 Ej utdelat
2000 Håhan Tofte med Ödebygdens C Frode   2001 Per Strandell med Härkmoens Qnutte   2002 Lars Nilsson med Annahojs Suorva
2003 Leif Lång med Viarps Dirac   2004 Mikael Björk med Ödebygdens G Techno   2005 Robert Olausson med Furunackens Mocka
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2016 Ej utdelat


 _________________________________________________________________________________

 

 SSK:s Vandringspris

Utdelas till bästa engelsk setter i Skl vid SSK:s ordinarie höstjaktprov. Ska erövras fem gånger av samma ägare med tre olika hundar för att erövras för gott.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Wilda Lundström med Senja   1992 Jan Nilsson med Gårdarnas Fi-Fi   1993 NW Nilsson med Pino
1994 Rickard Sjöholm med Urskogens Kilroy   1995 NW Nilsson med Pino   1996 Jan Nilsson med Gårdarnas Hunter
1997 NW NIlsson med Pino   1998 Ej utdelat   1999 Ej utdelat
  2000 Jan Nilsson med Fjällbäckens Binna erövrat för gott !
  Återskänktes av Jan Nilsson 2013
2014 NW Nilsson med Rico   2015 Ej utdelat   2016 Erling Clausen med Heegards Zuki


 ________________________________________________________________________________

 Gerda och Q Fuglsang-Röges
Vandringspris

Skänkt i samband med SSK:s huvudprov 1988. Priset tilldelas bästa engelska setter av motsatt kön i öppen klass vid klubbens huvudprov.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Ej utdelat   1992 Tomas ramstedt med Falkhöjdens BB Tonic   1993 Ej utdelat
1997 Ej utdelat   1998 J Ejdermo med Granlundtorpets Dream Pepzi   1999 Ej utdelat
2000 Ej utdelat   2001 Ej utdelat   2002 NW Nilsson med Viltungla Moje
2003 Ingemar Johansson med Sydvindens Fly   2004 Ej utdelat   2005 Ej utdelat
2006 SO Hedin med Stjärnvallens Kina   2007 Margareta Nord med Falcsagans Bella   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Anna Linder med Svitjods Pixa
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


  __________________________________________________________________________________

 

 Hederspris till Börje Möllerströms minne

Priset är skänkt av Else-Marie Jönsson och Anders Möllerström. Utdelas till bästa engelsk setter vid Derbyt. Om segraren är en engelsk setter går priset till näst bästa. Vinnare av priset måste ha placerats i tävlingen.
Priset avslutades 2002 att delas ut.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Kjell Gustafsson Hagalidens Bia   1992 Ej utdelat   1993 ArneThorn med Modesty
1994 Kjell Gustafsson med Hagalidens Kajsa   1995 Jan Nilsson Fjällbäckens Binna   1996 Jörgen Heegard med Heegards Ronja
1997 Ej utdelat   1998 Lars-Åke Malmsten  med Martallens Flax   1999 Jan Nilsson med Gårdarnas Buse
2000 Ej utdelat   2001 Per Olsson med Myrhedens F Didi   2002 Ej utdelat

 

 __________________________________________________________________________________

 Bullers Hederspris

Tilldelas yngsta kvinnliga förare som, oavsett klass, för engelsk setter till pris vid klubbens huvudprov.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Wilda Lundström med Senja   1992 Ej utdelat   1993 Lena Berggren med Rushlight  Glenday
1994 Ing-Marie Talpai med Skarvarnas Aijla   1995 Monica åslund med Pino   1996 Ej utdelat
1997 Ej utdelat   1998 Johanna melin med Razz   1999 Ej utdelat
2000 Johanna Melin med Danguns Liston   2001 Anna Jönsson med Myrhedens Diva   2002 Birgitta Nilsson med Senja´s Tito
2003 Eva Roos med Borgefolns KT Essie   2004 Ej utdelat   2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat   2007 Margareta Nord med Flcsagasn Bella   2008 Maud Matsson  med Borta Med Vindens Briz.

 

 _________________________________________________________________________________

 SISK:s vandringspris

Utdelas till bästa engelsk settertik som vid klubbens ordinarie huvudprov erövrat 1:a pris ökl och som på utställning erhållit minst 2:a ökl.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1994 Andras Talpai med Kallings Juvel   1995 SO Hedin med Björklunds Bessy   1996 Ej utdelat
1997 Åke Hansson med Myrhedens D Aila   1998 Ej utdelat   1999 Ej utdelat
2003 SO Hedin med Vällistefjällets Stårsa   2004 Ej utdelat   2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Alexander Bennergård med Pålamalmens Little Girl
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      

_____________________________________________________________________________

 SPK:s vandringspris

Utdelas till bästa engelsk setter hanhund i ukl som vid klubbens huvudprov erövrar 1:a pris och som har minst 1:a på utställning.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2000 Ej utdelat   2001 Ej utdelat   2002 Birgitta Nilsson med Senja´s Tito
2003 Benny Persson med Myrhedens G Granat   2004 Ej utdelat   2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


 _____________________________________________________________________________

 

 Wanantakapokalen

Skänkt av Gösta Standertskjöld till SSK vid dess jubileum 1953. Den engelsk setter hanhund som placerar sig främst med en 1:a ukl vid klubbens eget prov erhåller en inteckning.
Slutgiltigt erövras pokalen av den hanhund, vilken som unghund erhållit en inteckning, och som vinner segrarklassen vid klubbens huvudprov.
Pokalen erövrades slutligen 1962 av Carl Palmstierna med Stenänga X Mohawk. Han uppsatte den till ny tävling med oförändrade statuter.
Pokalen erövrades återigen slutligt av Sten Johansson med Österlens Zack. Han återskänkte Wanantakapokalen 1993 för tävlan enligt de gamla statuterna, dock med tillägget att den som får en slutgiltig erövran av priset, måste återskänka detta till SSK.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1994 Ej utdelat   1995 Ej utdelat   1996 Tomas Ramstedt med Virisfjällets CT Texas
1997 Ej utdelat   1998 Ej utdelat   1999 Lennart Paki Tväråvalvets Arve
2000 Ej utdelat   2001 Ej utdelat   2002 Birgitta Nilsson med Senjas F Tito
2003 Benny Persson med Myrhedens G Granat   2004 Ej utdelat   2005 Per Olsson med PO Setters Buster
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


 ___________________________________________________________________

   ESK:s i Danmark VP i skl

Engelsk setter klubb i Danmark önsker vore svenske settervenner hjertlig til lykke med 90 års jubilaeet.
Sölvfadet vi udsaetter skal gå til bedste hund i vinderklassen.
For att kunne vindes til ejendom skal fadet vindes to gange af samme förer, men med to forskellige hunde.
Med venlig hilsen
Engelsk Setter klub i Danmark
Börje Hesseldal-Nielsen

 Återskänktes av Jan Nilsson i samband med 100-årsjubileet 2003 med följande statuter:

Utdelas till bästa engelsk setter i skl på SSK's huvudprov på fält. För att erövras för gott, skall priset vinnas tre gånger med minst två olika hundar. Om segrarklassen öppnas går priset till högst placerade engelsk setter.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1991 Ej utdelat   1992 Ej utdelat   1993 NW Nilsson med Pino
1994 Rickrad Sjöholm med Urskogens Kilroy   1995 NW NIlsson med Pino   1996 Jan Nilsson med Gårdarnas Hunter
1997 NW Nilsson med Pino   1998 Ej utdelat   1999 Ej utdelat
2000  Jan Nilsson med Fjällbäckens Binna erövrat för gott !
2003 Ej utdelat   2004 Ej utdelat   2005 Per Olsson med Myrhedens F Didi
2006 Ej utdelat   2007 Roland Ohlsson med Klockerholmens SueSine   2008 Ej utdelat
2009 NW Nilsson med Falcsagans Chabli   2010 Ej utdelat   2011 Erling Clausen med Martallens Iasy
2012 Ej utdelat   2013 Lars-Åke Malmsten med Heegårds Cato   2014 NW Nilsson med Rico
2015 Ej utdelat   2016 Erling Clausen med Heegards Zuki      

_________________________________________________________________________________

 

  Arvid Cederströms vandringspris    
Priset är uppsatt till minne av Arvid Cederström och består av en samekniv i ett träschatull, tillverkat av Ove Bergström.
Priset ska tilldelas bästa engelsk setter hanhund i ökl vid klubbens prov. För att erövras för gott fordras tre segrar med två olika hundar.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1994  Erik Wilson med Skedoms Alena   1995 Ej utdelat   1996 Ej utdelat
1997 Ej utdelat   1998 Jan Nilsson med Zeeno   1999 Ej utdelat
2000 Ej utdelat   2001 Ej utdelat   2002 NW Nilsson med Vilungla Moje
2003 Ingemar Johansson med Sydvindens Fly   2004 Ej utdelat   2005 Ej utdelat
2006 Peter Göransson med Giddes C Gordon   2007 Torbjörn Larsson med Diesel   2008 Ej utdelat
2009 Ronny Boström med Falcsagans Blixten   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Andras Talpai med Midtfyns Eros
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


_______________________________________________________________________________

 

  Statuter för vandringspris till minnet av Arvid Cederström

Priset, ett konstverk utfört av Frank af Petersén, är skänkt av Marie-Louise Cederström och skall vara ständigt vandrande. Pristagaren erhåller en kopia som får behållas. Priset går till den bäst placerade engelsk settertiken i skl vid klubbens huvudprov. Om priset tävlas första gången år 1994.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
1997 Anders Nilsson med Härkmoens Hopetossa   1998 Ej utdelat   1999 Ej utdelat
2000 Jan Nilsson med Fjällbäckens Binna   2001 Roland ohlsson med Ohlsmyrens Freja   2002 Ej utdelat
2003 Kjell Gustafsson med Hagalidens Otelia   2004 Anders Gidlund med Härkmoens Salt&Peppar   2005 Per Olsson med Myrhedens F Didi
2006 Roland Ohlsson med Klockerholmens SueSine   2007 Roland Ohlsson med Klockerholmens SueSine   2008 Odd H.Enberget med Jegertoppens Tia
2009 NW Nilsson med Falcsagans Chabli   2010 Roland ohlsson med Ohlsmyrens Piga   2011 Erling Clausen med Martallens Iasy
2012 Robert Johansson med Zimba   2013 Erling Clausen med Martallens Iasy   2014 Allan Nissen med Tobölbjergs Columbine
2015 Ej utdelat   2016 Kjell Gustavsson med Hagalidens Tjoffsan      

 

 _______________________________________________________________________________

 

  Finska Hönshundsektionens VP
Priset, som består av en handmålad porslinstallrik, tillfaller bästa engelsk setter i Ukl. Priset utdelas första gången år 1996.
 

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
            1996 Tomas Ramstedt Virisfjällets CT Texas
1997 Ej utdelat   1998 Benny Melin med Martallens Fixa   1999 Lennart Paki Tväråvalvets Arve
2000 Benny Melin med Tvärgaard Black Hunter   2001 Anna Jönsson med Myrhedens Diva   2002 Birgitta Nilsson med Senja´s Tito
2003 Benny Persson Med Myrhedens G Granat   2004 Roland Ohlsson med Klockerholmens SueSine   2005 Per Olsson med POSetters Buster
2006 Tobbe Eklund med Ohlsmyrens Klocka   2007 Erling Clausen med Martallens Lasy   2008 Alf Monsen med vindens  Zita
2009 Susanna Mattsson med Skaididalens Fly   2010 Stellan Johansson med Svitjods Qvinna   2011 Ronny Boström med Furukollens Brolle
2012 Ej utdelat   2013 Benny persson med Mac Perssons Ally   2014 Kjell Gustafsson med Hagalidens Tjoffsan
2015 Ej utdelat   2016 Anna Linder med Danguns Ice      

 

 ____________________________________________________________________________

  Wildas Minnespris
1. Priset ägs av SSK och förvaltas av ÖNFK. ÖNFK ombesörjer gravering. Priset är en stäva i masurbjörk med tillhörande platta, gjord av Martin Suorra, Gällivare. Till priset utdelas ett tillhörande diplom.
2. Om priset tävlas årligen vid ÖNFK:s oktoberprov på Dundret, det sk "Lilla provet", med start 1996.
3. Priset är ständigt vandrande.
4. Priset tilldelas bästa kvinnliga förare vars engelska hund prisbelönats i ukl, ökl eller skl.
Domare avgör pristagare. Prisvalör är ej styrande i val av vinnare. Om ingen hund med kvinnlig förare gått till pris kan priset tilldelas den kvinnliga förare vars hund ej prisbelönats under provet. Kan priset ej delas ut skall priset anstå till nästa års tävling.
5. Kriterier för priset är att föra hund likt Wildas normer; hund skall föras på ett förtjänstfullt sätt och aktivt stöttas under jaktprovet. Hunden ska också föras på smidigt och tyst jaktmässigt sätt.
6. Vinnare av priset ansvarar för detta gentemot ÖNFK coh ska återlämnas i oskadat skick till ÖNFK senast 1 september nästkommande år.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
            1996 Lena Berggren 
1997 Christina Lindqvist med Salka Valkas Mira   1998 Margorzata Nord med Vita   1999 Ej utdelat
2000 Åsa Hammarberg   2001 Birgitta Holmberg med Annohojs Tigra   2002 Birgitta holmberg med Annahojs Tigra
2003 Åsa Sagelind   2004 Birgitta Holmberg med Annahojs Tigra   2005 Åsa Sagelind
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011  

  

 

  Till minne av ”Buller”

Hederspriser skänkta av Else-Marie Möllerström vid 100-årsjubileet 2003:

1.Till bästa engelsk setter i SSK's Derbyt 2003: Medaljong från 2003.

2.Till bästa engelsk setter med 1:a Ökl på SSK's
huvudprov 2003: Plakett med engelsk setter.

3.Plakett till bästa engelsk setter unghund på SSK:s huvudprov tom år 2012.

 

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
            2003 Benny Persson med Myrhedens G Granat
2003 SO Hedin med Vällistefjällets Stårsa   2004 Roland Ohlsson med Klockerholmens SueSine   2005 Per Olsson med PO Setters Buster
2006 Tobbe Eklund med Ohlsmyrens Klocka   2007 Ering Clausen med Martallens Lasy   2008 Alf Monsen med Vindens Zita
2009 Susanna Mattsson med Skaididalens Fly   2010 Stellan Johansson med Svitjods Qvinna   2011 Ronny Boström med Furukollens Brolle
2012 Ejn utdelat   2013 Benny Persson med Mac Perssons Ally   2014 Avslutat

 _________________________________________________________________________________

 

 Hederspriser skänkta av Anders Möllerström

Att utdelas vid fältprov i Skåne.
VP avslutat 2009.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2003     2004 Ej utdelat   2005 Per Olsson med Myrhedens F Didi 1 :skl
2005 Erling Clausen med Senjas Taya 2 :skl   2005 Benny Persson med Myrhedens G Granat 3:skl   2005 SO Hedin med Vällistefjällets Stårsa 4 skl
2005 Roland ohlsson med Ohlsmyrens Tingeling 1:a SSK GP   2005 Per Olsson med PO setters Buster 2:a SSK GP   2005 Lena Larsson Falcsagans Blixten 3:a SSK GP
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat


 _________________________________________________________________________________

 

 

 Jägareförbundet Hallands Vp

Priset skänkt vid 100-årsjubileet 2003

Utdelas vid Svenska Setterklubbens huvudprov till yngsta förare som för Engelsk setter till pris på provet. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
      2004 Stefan Keisu med Giddes A Wilson   2005 Erling Clausen med Senjas D Taya
2006 Peter Göransson med Giddes C Gordon   2007 Andreas Larsson med Ohlsmyrens Esso   2008 SO Hedin med Vällistefjällets TS Saga
2009 Annika Yamini med Falcsagans Gazda   2010 Helena liden med Orrlidens
E-Inez
  2011 Ej utdelat
2012 Tony Johansson med Galloks Joker Flash   2013 ?   2014 Alexander Bennergård med Pålamalmens Little Girl
2015 Ej utdelat   2016 Marie-Lousie Sjöberg med Glitterdalens B-Blaze      

 

 ____________________________________________________________________________________

 SKK:s Vandringspris

Priset skänkt vid 100-årsjubileet 2003. Tilldelas 4:e pristagaren i Unghunds Grand Prix.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 ?
2009 Alf Jonsson med Högfjällshundens Ixa   2010 Ej utdelat   2011 ?
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 ?
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


  _______________________________________________________________________________

 

  SPK:s pokal

Priset skänkt vid 100-årsjubileet 2003.

Utdelas till bästa engelska setter i segrarklass på SSK:s huvudprov. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
      2004 Anders Gidlund med Härkmoens Salt o Peppar   2005 Per Olsson med Myrheedens F Didi
2006 Roland Ohlsson med KLockerholmens SueSine   2007 Roland Ohlsson med Klockerholmens SueSine   2008 Odd H. Enberget med Jegertoppens Tia
2009 NW Nilsson med Falcsagans Chabli   2010 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Piga   2011 Erling Clausen med Martallens Iasy
2012 Robert Johansson med Zimba   2013 Lars-Åke Malmsten med Heegårds Cato   2014 NW Nilsson med Rico
2015 Ej utdelat   2016 Erling Calusen med Heegards Zuki      


 ________________________________________________________________________________

 SISK:s tavla

Priset skänkt vid 100-årsjubileet 2003.

Utdelas till 3:e bästa engelsk setter i skl på SSK:s huvudprov. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
      2004 Stefan Keisu med Giddes A wilson   2005 Benny persson med Myrhedens G Granat
2006 Ej utdelat   2007 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Piga   2008 Birgitta Nilsson med Kill Bill
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Anders Gidlund med Giddes H Kalla   2013 Jan Andreasen med Senjas Seibas   2014 Tomas Dahl Klit med Bjerndrups Phineas
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


  _____________________________________________________________________________

 

 DESK:s karaff

Priset skänkt vid 100-årsjubileet 2003.

Utdelas till 4:e bästa engelsk setter i skl på SSK:s huvudprov. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
      2004 SO Hedin med Vällistefjällets Stårsa   2005 SO Hedin med Vällistefjällets Stårsa
2006 Ej utdelat   2007 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Piga   2008 NW Nilsson med Härkmoens Tell
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Dick Edin med Högfjällshunden Mac   2013 Allan Nissen med Tobölbjergs Columbine   2014 Lars-Åke Malmsten med Heegårds Cato
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      

 

 ___________________________________________________________________________________

 

  NESK:s karaff

Priset skänkt vid 100-årsjubileet 2003.

Utdelas till 5:e bästa engelsk setter i skl på SSK:s huvudprov. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
 2004 - 2007 ej utdelat   2008 Björn Ström med Sönnanåens Samba Liten
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


 _________________________________________________________________________________

 

 Finska Hönshundsektionens konstverk

Priset skänkt vid 100-årsjubileet 2003.

Utdelas till 2:a bästa engelsk setter i skl på SSK:s huvudprov. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2003     2004 NW Nilsson med Viltungla Moje   2005 Erling Clausen med Senjas D Taya
2006 Anders Gidlund med Härkmoende Salt&Peppar   2007 Benny Persson med Myrhedens G Granat   2008 Björn Ström med Sönnanåens Samba Liten
2009 Ej utdelat   2010 Richard Brännström med Viltungla Chabli   2011 Erling Clausen med Senjas Nice
2012 Tony Johansson med Galloks Joker Flash   2013 Erling Clausen med Martallens Iasy   2014 Allan Nissen med Tobölbjergs Columbine
2015 Ej utdelat   2016 Kjell Gustavsson med Hagalidens Tjoffsan      


  ________________________________________________________________________________

 

  SGSK:s tallrik

Priset skänkt vid 100-årsjubileet 2003.

Utdelas till 6:e bästa engelsk setter i skl på SSK:s huvudprov. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2003 - 2005 ej utdelat
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      

 

 ______________________________________________________________________________

 

  Wendelbålen

Priset skänkt av Bengt och Leif Johansson vid 100-årsjubileet 2003.

Utdelas till vinnaren i Unghunds Grand Prix. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2003 Roland Ohlsson med Sletthallens Siri II   2004 Tomas Olofsson med Virisfjällets GT Tjorven   2005 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Tingeling
2006 Ola Johansson med Härkmoens å Galante   2007 Ej utdelat   2008 Benny persson med Senjas M Zep
2009 Margareta Nord med Östkystens Bline   2010 Per-Erik Persson med Ohlsmyrens Aramis   2011 Benny persson med Bjerndrups Molly
2012 Mats Olofsson med Falcsagans Jackson   2013 Lars-Åke Malmsten med Heegårds Cato   2014  
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


 __________________________________________________________________________________

  Nanny Wendels pokaler

Pokaler från 1903 skänkta av Bengt och Leif Johansson vid 100-årsjubileet 2003.

Utdelas till vinnaren av inofficiella setter-SM. Priset skall var ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2004 - 2008 ej utdelat
2009 Ej utdelat   2010 Ej utdelat   2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


  ___________________________________________________________________________________

  Jägareförbundets Vp (tenntallrik)

Priset skänkt vid 100-årsjubileet 2003.

Utdelas till 3:e bästa engelsk setter i Unghunds Grand Prix. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2003     2004 Roland Ohlsson med Klockerholmens SueSine   2005 Lena Larsson med Falcsagans Blixten
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ej utdelat
2009 Anna Linder med Svitjods Pixa   2010 Ej utdelat   2011 ?
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      


 __________________________________________________________________________________

   

   Q Fugelsang Röges silverfat

Skänkt vid 100-årsjubileet 2003.

Tilldelas yngsta engelsk setter som tilldelas 1:a pris i ukl på SSK:s huvudprov. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2003     2004 Roland Ohlsson med Klockerholmens SueSine   2005 Per Olsson med PO Setters Buster
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Roland Ohlsson med Ohlsmyrens Honey-Pie
2009 Ej utdelat   2010 Stellan Johansson med Svitjods Qvinna   2011 Ronny Boström med Furukollens Brolle
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 Kjell Gustafsson med Hagalidens Tjoffsan
2015 Ej utdelat   2016 Anna Linder med Danguns Ice      


  _________________________________________________________________________________

Ackes Vp

Detta pris instiftades till Ackes minne och ska tillfalla 2:an i Unghunds Grand Prix. Priset skall vara ständigt vandrande.

År Hund/förare   År Hund/förare   År Hund/förare
2003 Benny Persson Med Myrhedens G Granat   2004 SO Hedin med Stjärnvallens Kina   2005 Per Olsson med POSetters Buster
2006 Ej utdelat   2007 Ej utdelat   2008 Ulf Johansson med Björnåns Cagiva
2009 Daniel Gustavsson med Svitjods Pandora   2010 Ej utdelat   2011 ?
2012 Ej utdelat   2013 Ej utdelat   2014 ?
2015 Ej utdelat   2016 Ej utdelat      

 


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)