Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

Svenska Setterklubben för Engelsk Setter
är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben. Rasansvaret för den engelska settern är
delegerat av kennelklubben och all verksamhet regleras i klubbens stadgar.

 

 

Tillsammans med de övriga brittiska stående fågelhundsrasernas rasklubbar ingår SSK i Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott, FA.

Det innebär att de gemensamma övergripande angelägenheterna samordnas och beslutas via detta organ. Syftet är då att få en effektivisering i stället för att fyra klubbar göra samma arbete var för sig och försvårar den nödvändiga samordningen. Det innebär t.ex. att jaktprovsverksamheten, och allt som därtill hör, samordnas och beslutas inom denna organisationsdel. För att FA inte ska bli en egen klubb över specialklubbarna finns representation från alla rasklubbarna i Verkställande Utskottet och i alla kommittéer. Det innebär för att ett beslut ska tas ska alla de fyra rasernas representanter vara eniga (om en representant inte är enig med övriga faller beslutet). Det är viktigt att poängtera i sammanhanget att rena rasspecifika angelägenheter hanteras och beslutas av respektive rasklubb.

 

Setterklubbens representation inom FA och dess kommittéer

 

Verkställande utskott:                                  LarsErik Sjöblom

Prov Utställning Resultatredovisning           Eva Granfeldt

Domareutbildning / Regel kommittén:         Daniel Gustavsson

Jakt- & Viltvårdskommittén:                         Claes Lindström

Redaktionskommittén                                  nn


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)