Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

 Klubbens historia - mest från dåtid

Svenska Setterklubben bildades vid ett möte i Göteborg lördagen den 25 juli 1903.
Initiativtagare till bildandet var Arthur Wendel som också blev klubbens ordförande.

Engelsk setter hade vid den här tiden funnits mycket länge i Sverige och fått ett rejält uppsving i antal efter 1880-talets importer. Svenska Kennelklubben hade bildats 1889 och arrangerade fältprov årligen sedan 1893. Rapphönsen hade sin största utbredning någonsin, i ljungmarkerna fanns orren i stora mängder och de mer välbeställda hade börjat resa till fjälls med sina fågelhundar. Förutsättningarna för rasen stod alltså på topp.

 


Dash II, en engelsk setter från 1870-talet med mycket
Laverack-blod. Svenska Setterklubbens första logotypehund.

 Från början representerade klubben samtliga setterraser och är alltså den första specialklubben i Sverige för Gordonsetter och Irländsk setter. I praktiken dominerade den engelska settern klubbens verksamhet och 1907 skedde den första utbrytningen; Svenska Gordonsetterklubben bildades och följdes 1910 av Svenska Irländsk setterklubben.
1913 bildade en grupp missnöjda medlemmar ”Svenska Engelsk Setterklubben” vilket pressade Arthur Wendel att gå med på vissa stadgeändringar som även inkluderade klubbens namn. Sedan dess är klubbens namn Svenska Setterklubben för Engelsk Setter.

Hösten 1903 arrangerades klubbens första jaktprov vid Veddige i Halland och med några undantag har klubben årligen arrangerat jaktprov sedan dess. Första egna utställningen hölls i Göteborg 1905. Att ställa ut i öppen klass kostade 5 kr (c:a 220 kr i dagens penningvärde).
Avgiften för start på jaktprov var också 5 kronor men 10 kr i insats på provdagen tillkom.
Det är alltså betydligt billigare att starta på jaktprov idag, över hundra år senare!
Leader of Salop.

 

Klubbens första avelshund, Leader of Salop, köptes in från England i november 1903 för ett pris av 1200 kronor. (Motsvarar c:a 60 000 kronor i dagens penningvärde.)
De första åren arbetade man mycket med att få fram stadgar och regler. Bl.a. arbetades rasstandarder fram och standarder för alla tre setterraserna publicerades 1905.
Annars utgjorde nog inte det administrativa arbetet någon stor del av klubbens verksamhet under de första åren. Exempelvis fanns inget avelsråd förrän år 1942 och då var det ingen mindre än den i fågelhundskretsar legendariske Mårten Ulfsson-Kalling som åtog sig sysslan.

Klubben hade under de första årtiondena det mesta av sin verksamhet koncentrerad till västra Sverige men så småningom började jaktprov och årsmöten att hållas även i övriga Sverige.

Vill du veta mer om klubbens och rasens historia? Skaffa klubbens jubileumsbok;
”Den Engelska Settern i Sverige 1903-2003”  Över 600 sidor om Engelsk Setter, finns att köpa i webbshopen
.

 
Den första medaljen med Dash II


1917 ersattes Dash med Compton Topic i dubbel upplaga.
Det motiv som används av klubben än i dag.

 

 
Fyra SSK-medlemmar på ripjakt 1910, Rensjösätern Jämtland.

 

 


Från SSK:s jaktprov 1934.

 
SUCH SJCH Skottebo Sport, Sveriges första dubbelchampion.

 


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)