Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903
Styrelsen, Svenska Setterklubben för Engelsk Setter

 

Ordförande
Lars-Erik Sjöblom

070-6068985

le.sjoblom@gmail.com

 

 

Vice ordförande
Daniel Gustavsson

+4672-1596340

daniel.gustavsson@getinge.com

 

 

Ledamot 

Dick Edin 


 

Sekreterare
Tony Johansson

 

sekr.ssk@gmail.com

 

Ledamot
Anna Linder

Tel 0502-431 36

mob 072 3043136

anna.k.m.linder@gmail.com

 

Ledamot
Alexander Bennergård

alex.ferdi@hotmail.se

Ledamot
Jan-Olof tano 

076-1024095

ejotano@gmail.com
 

Ledamot

Stellan Johansson

070-5502741

stellan.fa.du@gmail.com

l

Adjungerad Kassör
Richard Brännström

070-2248633

richard.brannstrom@telia.com

 

 

Suppleant
Eva Granfeldt

 

 

 

 

Styrelsen har konstituerat sig så här 2020
- FAVU ordinarie Lars Erik Sjöblom 
- FAVU suppl.     Stellan Johansson
- FAPUR             Eva Granfeldt
- FADURK          Daniel Gustavsson
- FA viltvård        Claes Lindström
- Avelsråd           Dick Edin (sammankallande), Anna Linder, Alexander Bennergård
- Sekreterare       Tony Johansson
- Kassör              Richard Brännström (adjungerad funktionellt)

- FA red.kommitte ???
- Hemisida och Sociala medier Anette Vall
- Årsboksredaktör Tony Johansson, Lars-erik Sjöblom, Dick Edin
- Sponsoransvarig/Mässansvarig Eva Granfeldt
- Nya medlemmar Lars-Erik Sjöblom
- Klubbmaterial Lars-Erik Sjöblom 

 

 

 

 

 


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)